Phone Support- 070018908Търсачка за кандидат-студенти

Търсене по университет:

Университет (41)
Предмет по ДЗИ (11)

Специалности в Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград с прием ДЗИ по Български език и литература (БЕЛ)

Специалност Оценката от ДЗИ заменя
оценката от конкурсен изпит
ДЗИ участва
в балообразуването
Филмов и телевизионен монтаж Не Да
Филмова и телевизионна режисура Не Да
Филмово и телевизионно операторство Не Да
Начална училищна педагогика и чужд език Да Не
Педагогика Да Не
Педагогика на обучението по техника и технологии Да Не
Предучилищна и начална училищна педагогика Да Не
Предучилищна педагогика и чужд език Да Не
Социална педагогика Да Не
Специална педагогика Да Не
Балканистика Да Не
Българска филология Да Не
Връзки с обществеността Да Не
Културология Да Не
Логопедия Да Не
Педагогика на обучението по физическо възпитание Да Не
Право Да Не
Психология Да Не
Славянска филология Да Не
Социални дейности Да Не
Социология Да Не
Философия Да Не
Чужд език и етнология Да Не
Европеистика Да Не
Икономика на социално – културната сфера Да Не
Маркетинг Да Не
Международни отношения Да Не
Политология Да Не
Публична администрация Да Не
Стопанско управление (бизнес администрация) Да Не
Счетоводство и контрол Да Не
Туризъм Да Не
Финанси Да Не

Приложи филтър по:

Специалност (58)

Внимание: Предоставената информация е със справочна цел и не претендира за изчерпателност и актуалност. За да сте сигурни във Вашия избор на предмет, специалност и университет за кандидастване, Ви съветваме да проверите условията на съответния университет!