Phone Support- 070018908Търсачка за кандидат-студенти

Търсене по университет:

Университет (41)
Предмет по ДЗИ (7)

Специалности в Стопанска академия „Димитър Ценов” гр. Свищов с прием ДЗИ по Български език и литература (БЕЛ)

Специалност Оценката от ДЗИ заменя
оценката от конкурсен изпит
ДЗИ участва
в балообразуването
Аграрна икономика Да Не
Бизнес информатика Да Не
Застраховане и социално дело Да Не
Икономика на индустрията Да Не
Икономика на кооперациите Да Не
Икономика на търговията Да Не
Маркетинг Да Не
Приложна макроикономика Да Не
Прогнозиране и планиране Да Не
Публична администрация Да Не
Статистика и иконометрия Да Не
Стопански и финансов контрол Да Не
Стопанско управление Да Не
Счетоводство и контрол Да Не
Финанси Да Не

Приложи филтър по:

Специалност (16)

Внимание: Предоставената информация е със справочна цел и не претендира за изчерпателност и актуалност. За да сте сигурни във Вашия избор на предмет, специалност и университет за кандидастване, Ви съветваме да проверите условията на съответния университет!