Phone Support- 070018908Отговори и решения на матура по Математика - Септември 2010 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

МАТЕМАТИКА

1.09. 2010 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Тестът съдържа 28 задачи по математика от два вида:
• 20 задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен;
• 8 задачи със свободен отговор.
Първите 20 задачи (от 1. до 20. включително) в теста са от затворен тип с
четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само
един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката
в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. За да отбележите верния
отговор, зачертайте със знака Х кръгчето с буквата на съответния отговор.


Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да
го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг
отговор, който приемате за верен.


За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен
отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само
този, чиято буква е зачертана със знака Х .


Отговорите на задачите със свободен отговор (от 21. до 28. вкл.) запишете
в предоставения свитък за свободните отговори, като за задачи от 26. до 28. вкл.
запишете пълните решения с необходимите обосновки.


ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА

И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

Учебен предмет – математика – 1 септември 2010 г.

ВАРИАНТ 2

Ключ с верните отговори
Въпроси с изборен отговор