Phone Support- 070018908БЕЛ - примерен вариант - Август 2010 - отговори

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

31 август 2010 г.
ВАРИАНТ № 2

Ключ с верните отговори


Въпроси с избираем отговор

Въпрос № Верен отговор Брой точки
1 В 1
2 А 1
3 А 1
4 Б 1
5 В 1
6 Б 1
7 А 1
8 В 1
9 Б 1
10 А 1
11 В 1
12 В 1
13 В 1
14 А 1
15 В 1
16 А 1
17 Б 1
18 Г 1
19 В 1
20 В 1
21 Б 1
22 Г 1
23 Б 1
24 Б 1
25 Б 1
26 Б 1
27 В 1
28 Г 1
29 В 1
30 Б 1
31 А 1
32 А 1
33 А 1

Въпроси със свободен отговор

Въпрос № Верни отговори Брой точки
34. А) Примерни теми на всяка от смислово обособените части:
Пещерата Дяволското гърло / Вид и разположение на пещерата
Особеностите на пещерата / Характеристиките на пещерата
Пещерният дългокрил прилеп
3т.
34. Б) Текст 4т.
35. А) се присъждат
Б) изключителен
В) завещанието
Г) подбудите
4т.
36. А) участници, стола
Б) истинския, замъка, техния
В) никого, някого
Г) подготвена, оценена, приета
10т.
37. Всеки производител● който сложи логото на Българския държавен стандарт● задължително ще спазва технологията. Тя изисква българското кисело мляко да е само от свежо прясно мляко● без да са добавени в него сухи продукти● сгъстители● оцветители или консерванти. 5т.
38. А)
1. мир
2. действие
Б)
1. страница
2. гора
4т.
39. А) „Индже”
Б) „Задушница”
В) „Железният светилник”
Г) „Тютюн”
4т.
40. А) хипербола
Б) сравнение
В) епитет
3т.
41. Текст 30т.