Phone Support- 070018908График за Държавни зрелостни изпити (матури) 2010
Untitled Document

Информацията се базира на наредба на МОМН (Министерство на образованието, младежта и науката)

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Сесия май-юни

  • Български език и литература -14 май 2010 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 17 май 2010 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика, както следва:
Математика 18 май 2010 г., начало 08,00 ч.
География и икономика 19 май 2010 г., начало 08,00 ч.
Химия и опазване на околната среда 19 май 2010 г., начало 14,00 ч.
История и цивилизация 20 май 2010 г., начало 08,00 ч.
Физика и астрономия 20 май 2010 г., начало 14,00 ч.
Философски цикъл 21 май 2010 г., начало 08,00 ч.
Биология и здравно образование 21 май 2010 г., начало 14,00 ч.
Испански език 22 май 2010 г., начало 08,00 ч.
Италиански език 22 май 2010 г., начало 14,00 ч.
Руски език 23 май 2010 г., начало 08,00 ч.
Немски език 23 май 2010 г., начало 14,00 ч.
Английски език 26 май 2010 г., начало 08,00 ч.
Френски език 26 май 2010 г., начало 14,00 ч.

Сесия август-септември

  • Български език и литература - 31 август 2010 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит — 1 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика, както следва:
Математика 2 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
География и икономика 3 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
Химия и опазване на околната среда 3 септември 2010 г., начало 14,00 ч.
История и цивилизация 4 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
Физика и астрономия 4 септември 2010 г., начало 14,00 ч.
Философски цикъл 5 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
Биология и здравно образование 5 септември 2010 г., начало14,00 ч.
Испански език 7 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
Италиански език 7 септември 2010 г., начало 14,00 ч.
Руски език 8 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
Немски език 8 септември 2010 г., начало 14,00 ч.
Английски език 9 септември 2010 г., начало 08,00 ч.
Френски език 9 септември 2010 г., начало 14,00 ч.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Сесия май-юни

Дейност Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

15.03.2010 -26.03.2010
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 13.05.2010

Оценяване на изпитните работи

17.05.2010-04.06.2010

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 07.06.2010

Сесия август-септември

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 26.07.2010 -06.08.2010
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 27.08.2010
Оценяване на изпитните работи 02.09.2010-12.09.2010
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 15.09.2010