Phone Support- 070018908Матура по италиански език - Юни 2009 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 1 юни 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Ключ с верните отговори

 

Въпроси с изборен отговор

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

A

1

2.

A

1

3.

C

1

4.

A

1

5.

A

1

6.

A

1

7.

B

1

8.

A

1

9.

C

1

10.

A

1

11.

A

1

12.

C

1

13.

B

1

14.

C

1

15.

B

1

16.

B

1

17.

C

1

18.

B

1

19.

A

1

20.

D

1

21.

D

1

22.

A

1

23.

B

1

24.

B

1

25.

C

1

26.

D

1

27.

A

1

28.

B

1

29.

A

1

30.

C

1

31.

A

1

32.

D

1

33.

B

1

34.

B

1

35.

C

1

36.

D

1

37.

A

1

38.

B

1

39.

C

1

40.

B

1

41.

D

1

42.

C

1

43.

A

1

44.

A

1

45.

C

1

46.

B

1

47.

D

1

48.

C

1

49.

C

1

50.

D

1

 

Въпроси със свободен отговор

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. i caldi raggi del sole.

52. uno specchio

53. alla piazza centrale

54. occhiali scuri

55. il ritorno dei giovani

56. Perché il calore del sole non arrivava al paese.

57. Con l’aiuto di uno specchio posto in cima alla montagna.

58. Perché ha vinto un concorso di disegno. / Perché Viganella è gemellata con la città spagnola di Huelva.

59. Perché ha convinto politici e sponsor a realizzare il progetto.

60. Al ritorno dei giovani e al cambiamento del paese.

 

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.