Phone Support- 070018908Матура по италиански език - Май 2009 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 19 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Ключ с верните отговори

 

Въпроси с изборен отговор

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

A

1

2.

B

1

3.

B

1

4.

A

1

5.

A

1

6.

A

1

7.

B

1

8.

B

1

9.

A

1

10.

A

1

11.

B

1

12.

A

1

13.

A

1

14.

B

1

15.

B

1

16.

B

1

17.

D

1

18.

A

1

19.

C

1

20.

A

1

21.

D

1

22.

B

1

23.

C

1

24.

A

1

25.

B

1

26.

C

1

27.

C

1

28.

B

1

29.

C

1

30.

D

1

31.

A

1

32.

C

1

33.

A

1

34.

B

1

35.

A

1

36.

C

1

37.

B

1

38.

C

1

39.

B

1

40.

A

1

41.

D

1

42.

C

1

43.

B

1

44.

B

1

45.

A

1

46.

D

1

47.

D

1

48.

C

1

49.

A

1

50.

C

1

 

Въпроси със свободен отговор

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. rilassante

52. didattica, ecologico

53. la propria autonomia

54. Durante il giorno.

55. Tutte le attività e i laboratori per i ragazzi.

56. Perché è difficile rilassarsi quando sei in vacanza con i bambini.

57. Vacanze in cui i figli e i genitori non sono insieme durante la giornata.

58. Educa in rispetto dell’ambiente.

59. In giochi e in gestione della fattoria.

60. Possono fare escursioni o riposarsi.

 

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.