Phone Support- 070018908Матура по италиански език - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 2 септември 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

A

1

2.

A

1

3.

C

1

4.

B

1

5.

A

1

6.

C

1

7.

A

1

8.

B

1

9.

C

1

10.

A

1

11.

A

1

12.

B

1

13.

B

1

14.

A

1

15.

C

1

16.

A

1

17.

C

1

18.

C

1

19.

A

1

20.

A

1

21.

D

1

22.

A

1

23.

D

1

24.

D

1

25.

C

1

26.

A

1

27.

C

1

28.

A

1

29.

A

1

30.

D

1

31.

B

1

32.

A

1

33.

D

1

34.

C

1

35.

D

1

36.

A

1

37.

B

1

38.

A

1

39.

A

1

40.

A

1

41.

D

1

42.

C

1

43.

B

1

44.

C

1

45.

A

1

46.

A

1

47.

B

1

48.

B

1

49.

A

1

50.

C

1

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. per esempio: paesi europei

52. per esempio: i piatti di pasta

53. per esempio: al dente

54. per esempio: I prezzi

55. per esempio: orario

56. per esempio: I collegamenti non sono buoni.

57. per esempio: Quando si deve raggiungere una piccola città.

58. per esempio: Costa poco.

59. per esempio: La qualità in treno non è ottima.

60. per esempio: Alto (come nei ristoranti di lusso).

 

 

Критерии за оценяване на писмения текст:

1.Съответствие със зададената тема и логическа последователност

на изложението – 0 – 7т.

2. Спазване на зададения обем и формат – 0 – 3т.

3. Спазване на граматическите норми и правила – 0 – 9т.

4. Правилна и точна употреба на лексиката – 0 – 9т.

5. Правопис – 0– 2т . (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)