Phone Support- 070018908Матура по италиански език - Юни 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 3 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

C

1

2.

C

1

3.

D

1

4.

D

1

5.

A

1

6.

A

1

7.

B

1

8.

A

1

9.

A

1

10.

C

1

11.

B

1

12.

C

1

13.

A

1

14.

A

1

15.

C

1

16.

B

1

17.

A

1

18.

C

1

19.

A

1

20.

D

1

21.

A

1

22.

D

1

23.

A

1

24.

B

1

25.

B

1

26.

C

1

27.

A

1

28.

D

1

29.

D

1

30.

A

1

31.

B

1

32.

A

1

33.

D

1

34.

A

1

35.

A

1

36.

B

1

37.

A

1

38.

A

1

39.

A

1

40.

A

1

41.

A

1

42.

B

1

43.

C

1

44.

C

1

45.

D

1

46.

C

1

47.

A

1

48.

A

1

49.

B

1

50.

A

1

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. – per esempio - NAVIGARE

52. – per esempio – DIGITARE L’INDIRIZZO

53. – per esempio - POTENTI

54. – per esempio - UN MOTORE

55. – per esempio – UN ESPERTO DELLA RETE

56. – per esempio - UN COMPUTER, UN MODEM, UNA LINEA TELEFONICA (IL TELEFONO DI CASA)

57. – per esempio – DI MOLTI PROVIDER

58.– per esempio – L’APPARECCHIO CHE COLLEGA IL COMPUTER ALLA LINEA DEL TELEFONO

59. – per esempio – UNA TELEFONATA URBANA

60.– per esempio – IN DUE: SE SAPPIAMO IL SITO PRECISO E LO DIGITIAMO OPPURE USANDO UN MOTORE DI RICERCA

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.