Phone Support- 070018908Матура по испански език - Май 2009 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 31 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Ключ с верните отговори

 

Въпроси с изборен отговор

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

B

1

2.

B

1

3.

A

1

4.

B

1

5.

A

1

6.

C

1

7.

A

1

8.

A

1

9.

A

1

10.

A

1

11.

B

1

12.

A

1

13.

B

1

14.

A

1

15.

C

1

16.

B

1

17.

D

1

18.

A

1

19.

C

1

20.

D

1

21.

C

1

22.

A

1

23.

B

1

24.

D

1

25.

C

1

26.

C

1

27.

B

1

28.

A

1

29.

D

1

30.

C

1

31.

A

1

32.

B

1

33.

D

1

34.

C

1

35.

B

1

36.

A

1

37.

C

1

38.

D

1

39.

B

1

40.

B

1

41.

C

1

42.

D

1

43.

D

1

44.

B

1

45.

A

1

46.

D

1

47.

C

1

48.

A

1

49.

B

1

50.

B

1

 

Въпроси със свободен отговор

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки.

В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. por ejemplo: Son algo natural, igual de necesarios y son contagiosos.

 

52. por ejemplo: Porque consideran el llanto como “cosas de niño”.

 

53. por ejemplo: La presión sanguínea puede aumentar y el cuerpo y el alma se pueden enfermar.

 

54. por ejemplo: Las lágrimas evitan que los ojos se sequen.

 

55. por ejemplo: Puedes buscar/Buscando nuevas formas de interpretarlos y encontrándoles el “lado positivo”.

 

56. por ejemplo: Puedes leer un buen libro y mirar la ciudad desde el transporte público.

 

57. por ejemplo: Primero anunciarla y luego convertirla en buena.

 

58. por ejemplo: Los amigos te pueden proponer soluciones y dar sus ideas.

 

59. por ejemplo: Porque no pone interés o siente que no puede hacerlo bien.

 

60. por ejemplo: Cambiar tu actitud hacia los chistes.

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.