Phone Support- 070018908Матура по испански език - Май 2009 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 19 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Ключ с верните отговори

 

Въпроси с изборен отговор

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

A

1

2.

A

1

3.

B

1

4.

B

1

5.

C

1

6.

A

1

7.

B

1

8.

B

1

9.

B

1

10.

B

1

11.

A

1

12.

C

1

13.

A

1

14.

A

1

15.

B

1

16.

B

1

17.

A

1

18.

D

1

19.

C

1

20.

B

1

21.

A

1

22.

D

1

23.

C

1

24.

B

1

25.

A

1

26.

C

1

27.

D

1

28.

B

1

29.

A

1

30.

D

1

31.

C

1

32.

B

1

33.

A

1

34.

C

1

35.

D

1

36.

B

1

37.

A

1

38.

C

1

39.

B

1

40.

D

1

41.

B

1

42.

C

1

43.

D

1

44.

A

1

45.

B

1

46.

A

1

47.

C

1

48.

B

1

49.

A

1

50.

B

1

 

Въпроси със свободен отговор

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки.

В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. por ejemplo: Con una “pasarela roja” y grandes estatuas de ángeles y demonios.

 

52. por ejemplo: La muerte de un Papa.

 

53. por ejemplo: A los robos que se han sucedido últimamente/ A los tres robos en las últimas seis semanas.

 

54. por ejemplo: De mostrar las calles a través de fotografías sacadas con cámaras.

 

55. por ejemplo: Para cubrir un lugar más dentro del sistema nacional.

 

56. por ejemplo: Formaron una cadena humana y le explicaron al conductor su opinión sobre la invasión de la intimidad personal que supone el Street View.

 

57. por ejemplo: Porque aparecían en las imágenes sin haber dado su permiso.

 

58. por ejemplo: Los potenciales ladrones.

 

59. por ejemplo: Porque le estaban invadiendo su intimidad personal y facilitando los robos.

 

60. por ejemplo: Google declaró/Declararon que el coche circulaba por la vía pública y no estaba incumpliendo la ley.

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.