Phone Support- 070018908Матура по испански език - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 2 септември 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

B

1

2.

A

1

3.

A

1

4.

B

1

5.

A

1

6.

A

1

7.

A

1

8.

C

1

9.

B

1

10.

A

1

11.

A

1

12.

B

1

13.

C

1

14.

A

1

15.

A

1

16.

A

1

17.

C

1

18.

B

1

19.

C

1

20.

B

1

21.

C

1

22.

B

1

23.

A

1

24.

C

1

25.

D

1

26.

A

1

27.

C

1

28.

A

1

29.

D

1

30.

C

1

31.

D

1

32.

A

1

33.

B

1

34.

C

1

35.

A

1

36.

C

1

37.

B

1

38.

A

1

39.

C

1

40.

B

1

41.

A

1

42.

C

1

43.

D

1

44.

C

1

45.

B

1

46.

B

1

47.

C

1

48.

A

1

49.

A

1

50.

A

1

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

 

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. por ejemplo : Porque Buenos Aires estaba muy lejos y uno no tenía mundo donde escapar.

 

52. por ejemplo : Porque la realidad argentina está en el aire.

 

53. por ejemplo : Es símbolo de fraternidad en la conciencia común europea.

 

54. por ejemplo : …un fenómeno de comunicación.

 

55. por ejemplo : Buscan la posibilidad de relacionarse con otras personas.

 

56. por ejemplo : …su espíritu de superación.

 

57. por ejemplo : Quieren disfrutar de una naturaleza, una cultura y un arte únicos y espectaculares.

 

58. por ejemplo : Las vías posibles son por mar y por tierra.

 

59. por ejemplo : Hasta Galicia/los puertos gallegos.

 

60. por ejemplo : …el camino en sí.

 

Критерии за оценяване на писмения текст:

1.Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението – 0 – 7т.

2. Спазване на зададения обем и формат – 0 – 3т.

3. Спазване на граматическите норми и правила – 0 – 9т.

4. Правилна и точна употреба на лексиката – 0 – 9т.

5. Правопис – 0– 2т . (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)