Phone Support- 070018908Матура по испански език - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 09 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

A

1

2.

B

1

3.

A

1

4.

B

1

5.

C

1

6.

A

1

7.

A

1

8.

B

1

9.

B

1

10.

A

1

11.

A

1

12.

C

1

13.

A

1

14.

A

1

15.

B

1

16.

C

1

17.

A

1

18.

D

1

19.

B

1

20.

C

1

21.

A

1

22.

D

1

23.

B

1

24.

C

1

25.

B

1

26.

B

1

27.

C

1

28.

D

1

29.

B

1

30.

B

1

31.

A

1

32.

C

1

33.

D

1

34.

B

1

35.

A

1

36.

D

1

37.

B

1

38.

C

1

39.

A

1

40.

C

1

41.

B

1

42.

D

1

43.

A

1

44.

C

1

45.

A

1

46.

C

1

47.

B

1

48.

A

1

49.

B

1

50.

C

1

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. Por ejemplo: Para no preocupar al personal.

 

52. Por ejemplo: El hombre puede vivir 80, 90 y hasta 100 años en condiciones más o menos aceptables.

 

53. Por ejemplo: Encontrarán partes enteras de bolsas con la marca del Corte Inglés.

 

54. Por ejemplo: El está esperando 15 minutos.

 

55. Por ejemplo: A su abuela.

 

56. Por ejemplo: El abuelo del Doctor Brown se casó con la india.

 

57. Por ejemplo: Llamándola “la kikapú”./ Poniéndole el nombre de la “kikapú”.

 

58. Por ejemplo: Investigaba las propiedades curativas de las plantas.

 

59. Por ejemplo: Para la familia Brown la palabra significaba todo lo desagradable del mundo.

 

60. Por ejemplo: Cuando curó a Peter.//Después de curar a Peter.

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.