Phone Support- 070018908Матура по френски език - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 10 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

B

1

2.

C

1

3.

A

1

4.

A

1

5.

B

1

6.

C

1

7.

B

1

8.

B

1

9.

B

1

10.

A

1

11.

A

1

12.

A

1

13.

B

1

14.

A

1

15.

C

1

16.

B

1

17.

D

1

18.

B

1

19.

A

1

20.

C

1

21.

B

1

22.

D

1

23.

B

1

24.

A

1

25.

D

1

26.

D

1

27.

A

1

28.

B

1

29.

C

1

30.

A

1

31.

D

1

32.

A

1

33.

B

1

34.

B

1

35.

A

1

36.

A

1

37.

D

1

38.

B

1

39.

B

1

40.

C

1

41.

B

1

42.

D

1

43.

A

1

44.

B

1

45.

C

1

46.

A

1

47.

B

1

48.

A

1

49.

C

1

50.

A

1

 

Въпросите от 51. до 60. са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е зададен въпросът.

 

51. à Paris;

 

52. ex. Suzanne ;

 

53. ex. . une ferme ;

 

54. ex. Suzanne pense aller en Dordogne ;

 

55. ex. Suzanne prévoit arriver à Paris le 20 octobre ;

 

56. ex. Elles ont tant de choses à se dire entre amies et collègues.;

 

57. ex. Avant de déménager Suzanne doit faire des travaux, refaire la peinture, changer les meubles.

 

58. ex. Suzanne ;

 

59. ex. Eric ;

 

60. ex. L’idée d’Eric c’est de se voir tous les trois à Paris.

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните:

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.