Phone Support- 070018908Пробна матура по физика и астрономия - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ОТГОВОРИ НА ПРОБНИЯ ДЗИ

 

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Първа част

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

г

б

в

а

г

в

б

б

г

а

в

б

в

в

г

в

а

а

г

а

 

Втора част

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

б

г

в

а

б

б

г

а

г

б

в

а

а

в

г

б

в

а

б

г

 

Трета част

 

41. 5J

 

42. R/9

 

43. 4,4 ст.

Мощността на телевизора е P =U.I = 220V.1A = 220W [1 т].

Консумираната електроенергия от телевизора за един час е E = 1h.220W = 220Wh = 0,22kWh [2 т].

Тя ще струва 0,22kWh.20ст = 4,4 ст. [1 т].

 

44. 200 μС

Големината на електричният заряд върху всяка от плочите на кондензатора е q = C.U [2 т]. При дадените стойности q = 20μF.10V = 200μC [2 т].

 

45. Пълният чертеж е даден на фигурата

Отделните елементи на чертежа се оценяват както следва:

Ъгълът на падане α е означен спрямо нормалата [1 т.]

Ъгълът на пречупване β е означен спрямо нормалата. [1 т.]

Пречупеният лъч е успореден на разделителната повърхност. [2 т.]

 

46. а) Единицата за индукция на магнитно поле се нарича тесла. [1 т.]

Нейното означение е T. [1 т.]

б) Проводникът трябва да е разположен под ъгъл α = 90° спрямо индукционните линии. [2 т.]

 

47. 3,3 m

Връзката, свързваща скоростта на вълната c, нейната честота ν и нейната дължина на вълната λ, е c = λν [2 т]. Следователно дължината на вълната λ е

 

48. Липсващата частица е неутрон (n)

Преди реакцията в двата изотопа на водорода има общо 5 нуклона (2 протона и 3 неутрона) [2 т].

След реакцията в хелиевото ядро има 4 нуклона (2 протона и 2 неутрона) [1 т].

Следователно липсващата частица е неутрон (n) [1 т].

 

49. 14 денонощия

След като Луната обикаля около Земята за 28 денонощия и е винаги обърната към Земята с едната си страна, то тя се върти около оста си също за 28 денонощия [2 т].

На екватора денят и нощта са равни (както и на всяко друго място на повърхността й тъй като оста на въртене е перпендикулярна на равнината на орбитата й), следователно денят е 14 денонощия [2 т].

 

50. 25 000 години

Разстоянието от Слънцето до звездата е s = ct св = Vt кор  [2 т].

Времето, което ще пътува кораба е