Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО Н А ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

2 септември 2008 г. – Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпроси с избираем отговор

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

А

13.

Б

25.

Б

2.

Г

14.

А

26.

Б

3.

В

15.

Г

27.

В

4.

Б

16.

В

28.

Б

5.

Г

17.

А

29.

Б

6.

Б

18.

Г

30.

А

7.

В

19.

А

31.

Б

8.

А

20.

А

32.

А

9.

В

21.

В

33.

А

10.

В

22.

Г

34.

Г

11.

Б

23.

А

35.

В

12.

Б

24.

Б

 

 

 

 

Въпроси със свободен отговор

 

Задача №

Отговори

Точки

36.

A) Cl, неметал

B) Cl2, ковалентна неполярна

В) НCl, ковалентна полярна

2 х 1 = 2 т.

2 х 1 = 2 т.

2 х 1 = 2 т.

Макс: 6 т.

37.

А) расте

Б) расте

В) не се променя

Г) расте

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

Макс: 4 т.

38.

А) Cа, CаO

N, NO

Б) CаO

2 х 1 = 2 т.

 

1 т.

Макс: 3 т.

39.

А) +4

Б) - 4

В) +2

1 т.

1 т.

1 т.

Макс: 3 т.

40.

А) Fe(тв) + CuSO4(р-р) → FeSO4(р-р) + Cu(тв)

Б) Fe – редуктор

Cu – окислител

1 т.

2 х 1= 2 т.

Макс: 3 т.

41.

А) Да

Б) Да

В) Не

Г) Не

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

Макс: 4 т.

42.

А) пропин

CH C CH3

Б) C3H4 + H2 → C3H6

C3H6 + H2 → C3H8

(Приема се и C3H4 + 2 H2 → C3H8)

2 х 1= 2 т.

2 т.

Макс: 4 т.

43.

А) CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH

Б) С2Н5ОН или СН3СН2ОН

етилов алкохол (спирт)

В) при алкохолна (спиртна) ферментация

2 т.

2 х 1 = 2 т.

2 т.

Макс: 6 т.

44.

А) 3 C2H2 → C6H6 ; условия (t, p, сat)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O ; в присъствие на kонц. H2SO4

Б) ацетилен

1 + 1 = 2 т.

2 + 1 = 3т.

1 т.

Макс: 6 т.

45.

1 – В

2 – А

3 – Г

3 х 1 = 3 т.

Макс: 3 т.

46.

А) v = kc(А)с(В)

Б) скоростна константа

В) Възможни отговори:

повишаване на с(А)

повишаване на с(В)

повишаване на температурата

прибавяне на катализатор

2 т.

1 т.

2 х 1 = 2 т.

Макс: 5 т.

47.

А) 3

Б) 283 kJ

1 т.

2 т.

Макс: 3 т.

48.

А) H2 (г) + I2 (г) kartinka 2 HI (г)

Б) ще стане по-тъмно виолетов

2 т.

2 т.

Макс: 4 т.

49.

електролитна дисоциация

основен

хидролиза

киселина

понижаване

по-ниска

6 х 1 = 6 т.

Макс: 6 т.

50.

А) CuCl2 → Cu2+ + 2 Cl-

Б) AgNO3

В)

Cu2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO3- + 2AgCl ↓

2 Ag+ + 2Cl- → 2 AgCl ↓

2 т.

1 т.

1 т.

1 т.

Макс: 5 т.