Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Юни 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 3 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

А

1

2.

А

1

3.

В

1

4.

А

1

5.

Б

1

6.

Б

1

7.

В

1

8.

А

1

9.

Г

1

10.

В

1

11.

Б

1

12.

В

1

13.

Г

1

14.

В

1

15.

Г

1

16.

Г

1

17.

Б

1

18.

В

1

19.

Б

1

20.

Г

1

21.

Б

1

22.

В

1

23.

Г

1

24.

Б

1

25.

Г

1

26.

Г

1

27.

Г

1

28.

А

1

29.

А

1

30.

Г

1

31.

Б

1

32.

В

1

33.

А

1

34.

Б

1

35.

В

1

 

Задача №

Отговори

Точки

36

А) Mg2+

Б) S

В) Mg

Г) S2−

4 х 1 т.

Макс: 4 т.

37

А) Водород: К слой – 1 електрон

Сяра: К слой 2 електрона, L слой 8 електрона, М слой 6 електрона

(Приемат се и други начини за изразяване на електронните конфигурации.)

В) втора, - 2

Г) ковалентни полярни

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 2 х 1 = 2 т.

В) 1 т.

Г) 1 т.

Макс: 6 т.

38

А) въглерод, С, графит, диамант

Приема се също - фулерени, карбин.

В) СО

А) 4 х 1 = 4 т.

Б) 2 х 1 = 2 т.

В) 1 т.

Макс: 7 т.

39

N2 – 78,0840 об.%

O2 – 20,9476 об.%

Ar – 0, 9340 об.%

CO2 – 0,0314 об %

4 х 1 т.

Макс: 4 т.

40

А) NO2

Б) 2 NO2 + H2O → HNO3 + HNO2 или

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

А) 1 т.

Б) 1 т.

Макс: 2 т.

41

А) етен

А) 1 т.

Б) 4 х 1 т. = 4 т.

Макс: 5 т.

42

А) – 5

Б) – 2

В) – 3

Г) – 4

4 х 1 т.

Макс: 4 т.

43

А) – 3

Б) – 4

В) – 5

Г) – 1

4 х 1 = 4 т.

Макс: 4 т.

44

А) n CF2 = CF2 → −( CF2 − CF2)n

Б) За предмети от бита, прибори, опаковки и много други

А) 2 т.

Б) 1 т.

Макс: 3 т.

45

линеен

сяра

омрежен

3 х 1 т.

Макс: 3 т.

46

А) Zn(тв) + 2 HCl (p-p) → ZnCl2(p-p) + H2 (г)

2 Al(тв) + 6 HCl (p-p) → 2 AlCl3(p-p) + 3 H2 (г)

Ca(тв) + 2 HCl (p-p) → CaCl2(p-p) + H2 (г)

Б) в епруветка 3

А) 3 х 1 = 3 т.

Б) 1 т.

Макс: 4 т.

47

Qх = 285,8 kJ/mol

2 х 1 т. = 2 т.

1 т.

Макс: 3 т.

48

А) Да

Б) Не

В) Не

Г) Да

4 х 1 = 4 т.

Макс: 4 т.

49

А) 26,5 % KCl

Б) Кристализация (отделяне на твърд KCl)

В) Цвят: червен (червеновиолетов); Йон: K+

А) 2 т.

Б) 1 т.

В) 2 х 1 = 2 т.

Макс: 5 т.

50

А) H+ и OH или водородни и хидроксидни или хидроксониеви и хидроксидни

Б) Неутрализация

В) с(Н+) = 0,1 mol/dm3 , с(ОН) = 0,2 mol/ dm3

Г) ще посинее, по-голямо от, седем

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 2 х 1 т. = 2 т.

Г) 3 х 1 т. = 3 т.

Макс: 7 т.