Phone Support- 070018908Пробна матура по химия и опазване на околната среда - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 

ПО

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

2007.

 

ОТГОВОРИ

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

б)

13.

б)

25.

а)

2.

в)

14.

г)

26.

а)

3.

а)

15.

б)

27.

в)

4.

б)

16.

а)

28.

а)

5.

б)

17.

а)

29.

б)

6.

г)

18.

г)

30.

б)

7.

г)

19.

в)

31.

в)

8.

в)

20.

б)

32.

г)

9.

в)

21.

б)

33.

а)

10.

б)

22.

в)

34.

в)

11.

а)

23.

в)

35.

б)

12.

б)

24.

б)

 

 

ЧАСТ ВТОРА

 

36.

I. Z=1 и Z=16;

ковалентна полярна

Н2S

сяроводород

+1, -2

II. Z=17 и Z=19.

йонна

КСl

калиев хлорид

+1,-1

кисел

 

37.

ковалентна

неполярна

ковалентна полярна

йонна

метална

aзот, N2, 0

aмоняк, NH3, -3, +1

xлороводород, HCl, +1,-1.

вода H2O, +1, -2

готварска сол,

NaCl, +1, -1

цинк, Zn, 0

хлороводород; амоняк

 

38.

 

б) ще намалее, в) ще нарасне два пъти

 

39.  а) Топлинният ефект се определя само от началното и крайното състояние на реакционната смес и не зависи от реакционния път.

б) Топлинният ефект зависи от агрегатните състояния на веществата. В едното уравнение водата е течна, а в другото газообразна. Това се отразява на топлинния ефект.

 

40.  а) Х, медните йони са окислител, въглеродът е редуктор;

б) Х, медта е редуктор, сребърните йони са окислител;

в) Реакцията не е окислително-редукционна.

 

 

44.  а) фреони

б) азотни и серни оксиди

в) СО2

Продукти на горене на въглеводородите са СО и СО2.

 

 

47.    1-В        2- А       3-Г      4-Д        5-Б

 

 

50. А. 5     Б. 6          В. 7       Г. З        Д. 2

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ ЧАСТ ПЪРВА

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка.

Максимален брой точки за част първа: 35.

 

ЧАСТ ВТОРА

36. І. 1,75; ІІ. 1,75; 0,5; Общо 4 т.

37. 6 х 0,8; 2 х 0,6; Общо 6 т.

38. а) 4 х 0,5; б) 1; в) 1; Общо 4 т.

39. а) 1,5; б) 1,5; Общо 3 т.

40. а) 2; б) 2; Общо 4 т.

41. 4 х 1; 3 х 0,5; 3 х 0,5; Общо 7 т.

42. 1; 3; Общо 4 т.

43. а) 1; б) 1; в) 1; 1; Общо 4 т.

44. а) 1; б) 1; в) 1; 1; Общо 4 т.

45. а) 2; б) 2; Общо 4 т.

46. 2 х 1,5; Общо 3 т.

47. 5 х 1; Общо 5 т.

48. 1; 2 х 2; Общо 5 т.

49. 2; 0,5; 0,5; Общо 3 т.

50. 5 х 1; Общо 5 т.

Максимален брой точки за част втора: 65.

 

Максимален общ брой точки за част първа и част втора: 100.