Phone Support- 070018908Химия и опазване на околната среда - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ

 

ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ОТГОВОРИ

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

б)

13.

г)

25.

б)

2.

а)

14.

а)

26.

в)

3.

а)

15.

г)

27.

в)

4.

а)

16.

в)

28.

в)

5.

г)

17.

г)

29.

а)

6.

г)

18.

б)

30.

а)

7.

в)

19.

г)

31.

б)

8.

г)

20.

в)

32.

б)

9.

в)

21.

б)

33.

в)

10.

а)

22.

в)

34.

а)

11.

б)

23.

а)

35.

б)

12.

а)

24.

а)

 

 

ЧАСТ ВТОРА

36. а) З

б) елемент с неметален характер, тройна, ковалентна неполярна връзка

в) NH3 - минус трета степен на окисление, N205 - плюс пета степен на окисление
Приемат се всички други верни примери.

г)  основен

 

37.

Кристална решетка

йонна

атомна

молекулна

метална

готварска сол

диамант

сяра, захар

сребро

Сребро; готварска сол.

 

38. За по-висока скорост:

концентрация на изходните вещества - да се повиши

налягане - да се повиши

катализатор - да се прибави

температура - да се повиши

 

За по-висок добив:

концентрация на изходните вещества - да се повиши

налягане - да се повиши

катализатор - няма значение

температура - да се понижи

по-висока

 

40. а) Да        б) Да              в) Не

Приемат се всички други верни начини за изразяване на процесите.

 

41. Овча купел - неутрална, Михалково - слабо кисела.

 

42. а) С + О2 СО2. Приемат се всички други верни примери.

      б) Н+ + Сl + Nа+ + ОН Nа+ + ОН + Н2О.

Приемат се всички други верни примери и начини за изразяване на процеса.

 

43. а) серни оксиди;      б) въглероден диоксид;      в) фреони;         г) етанол.

Приемат се всички други верни примери