Phone Support- 070018908Матура по философия - Май 2009 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЖЕЛАНИЕ ПО

 

Предметен цикъл „Философия" - 29 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Задачи от 1. до 30.

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

А

1

2.

В

1

3.

А

1

4.

Г

1

5.

Б

1

6.

Г

1

7.

Б

1

8.

Б

1

9.

В

1

10.

В

1

11.

Б

1

12.

Г

1

13.

А

1

14.

В

1

15.

Г

1

16.

Г

1

17.

Б

1

18.

Б

1

19.

Г

1

20.

В

1

21.

В

1

22.

Б

1

23.

Б

1

24.

Б

1

25.

В

1

26.

Б

1

27.

В

1

28.

В

1

29.

А

1

30.

В

1

 

Задача 31-2 точки

Просвещение, допустим е отговор - Ново време

 

Задача 32. - 4 точки

Напр. Талес, Питагор, Сократ, Платон, Аристотел, Сенека и др.

 

Задача 33. - 4 точки

Напр. Истина, необходимост, теория, доказателство, метод и др.

 

Задача 34. - 6 точки

Напр. човек - природа (свобода от природата)

човек - човек (социална свобода, свобода от другия)

човекът и неговите зависимости (индивидуален аспект на свободата)

човек - Бог (свобода на волята и благодат)

Допустими са и други отговори

 

Задача 35. - 3 точки

Напр. „Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг."

 

Задача 36. - 4 точки

           Напр. „липсата на решителност и смелост" да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на другиго

           Мързел

           Малодушие

•      Удобно е да си непълнолетен

Допустими са и други отговори

 

Задача 37. - 6 точки

           Живееш по-лесно, няма нужда да полагаш усилие, другите поемат „досадните неща"

           Някой друг взема решения вместо теб (опекун), не носиш отговорност

           Няма нужда да мислиш (което не е лесна работа и за което е нужно да бъдеш смел и решителен)

•      Можеш да се отдадеш на мързел и малодушие

Допустими са и други отговори

 

Задача 38. - 6 точки

Напр. възможността хората „сами свободно да избират и да се усъвършенстват", както и намаляването на препятствията „за изхода от непълнолетието" са признаци за просвещение, но наличието на твърде много хора, които не умеят да използват собствения си разсъдък „с увереност и умение", „без ръководството на някой друг" не е признак за просветена епоха.

Допустими са и други отговори

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (35 точки)

1.  Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента - до 5 точки;

2.  Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите - до 10 точки;

3.  Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа - до 10 точки;

4.  Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента - до 7 точки;

5.  Ниво на езикова и стилистична култура - до 3 точки