Phone Support- 070018908Матура по философия - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ"

 

2 септември 2008 г. - Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпроси с избираем отговор

 

Задача №

Отговори - тест

Точки

1.

Б

1т.

2.

А

1т.

3.

Г

1т.

4.

Б

1т.

5.

Б

1т.

6.

Г

1т.

7.

Б

1т.

8.

А

1т.

9.

А

1т.

10.

Г

1т.

11.

А

1т.

12.

Б

1т.

13.

А

1т.

14.

В

1т.

15.

Г

1т.

16.

Г

1т.

17.

А

1т.

18.

В

1т.

19.

Б

1т.

20.

Б

1т.

21.

В

1т.

22.

Г

1т.

23.

В

1т.

24.

Б

1т.

25.

Г

1т.

26.

Б

1т.

27.

В

1т.

28.

В

1т.

29.

А

1т.

30.

Б

1т.

31.

А

1т.

32.

В

1т.

33.

А

1т.

34.

В

1т.

35.

Б

1т.

36.

А

1т.

37.

А

1т.

38.

В

1т.

39.

Б

1т.

40.

В

1т.

41.

Г

1т.

42.

А

1т.

43.

В

1т.

44.

Г

1т.

45.

В

1т.

46.

Г

1т.

47.

А

1т.

48.

Г

1т.

49.

А

1т.

50.

А

1т.

 

 

Въпроси със свободен отговор

 

Задача №

Отговори

Точки

51.

Философско есе - виж

50 т.

 

приложените критерии

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (50 точки)

 

1.      Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента - до 5 точки;

2.      Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите - до 15 точки;

3.      Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа - до 15 точки;

4.      Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента - до 10 точки;

5.      Ниво на езикова и стилистична култура - до 5 точки.