Phone Support- 070018908Матура по философия - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ" - 7 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпроси с избираем отговор

 

Задача №

Отговори - тест

Точки

1.

А

1т.

2.

В

1т.

3.

В

1т.

4.

А

1т.

5.

В

1т.

6.

Б

1т.

7.

В

1т.

8.

А

1т.

9.

А

1т.

10.

Г

1т.

11.

Г

1т.

12.

Б

1т.

13.

Б

1т.

14.

Б

1т.

15.

В

1т.

16.

В

1т.

17.

А

1т.

18.

В

1т.

19.

В

1т.

20.

А

1т.

21.

Г

1т.

22.

В

1т.

23.

А

1т.

24.

Б

1т.

25.

В

1т.

26.

Б

1т.

27.

Г

1т.

28.

А

1т.

29.

Г

1т.

30.

Б

1т.

31.

В

1т.

32.

А

1т.

33.

А

1т.

34.

В

1т.

35.

А

1т.

36.

Б

1т.

37.

В

1т.

38.

В

1т.

39.

В

1т.

40.

Б

1т.

41.

А

1т.

42.

Г

1т.

43.

А

1т.

44.

А

1т.

45.

Б

1т.

46.

А

1т.

47.

В

1т.

48.

А

1т.

49.

Б

1т.

50.

Г

1т.

 

Въпроси със свободен отговор

 

Задача №

Отговори

Точки

51.

Философско есе - виж приложените критерии

50 т.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (50 точки)

 

1.     Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента — до 5 точки;

2.     Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите — до 15 точки;

3.     Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа — до 15 точки;

4.     Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента — до 10 точки;

5.     Ниво на езикова и стилистична култура — до 5 точки.