Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Май 2009г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

27 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Задача от 1 до 30.

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

В

1

2.

А

1

3.

Г

1

4.

В

1

5.

Г

1

6.

в

1

7.

г

1

8.

Б

1

9.

Г

1

10.

Г

1

11.

В

1

12.

А

1

13.

Б

1

14.

Г

1

15.

Г

1

16.

Г

1

17.

В

1

18.

Г

1

19.

Б

1

20.

Б

1

21.

В

1

22.

В

1

23.

А

1

24.

Б

1

25.

А

1

26.

В

1

27.

А

1

28.

Г

1

29.

В

1

30.

А

1

 

Задача 31. - 3 точки

А) Победа над Византия при Онгъла

Б) Хан Тервел спира арабското нашествие край Константинопол

В) Хан Крум превзема Сердика

Възможни са и други отговори

 

Задача 32.  - 3 точки

А) Георги Бенковски

Б) Панайот Волов

В) Тодор Каблешков

Възможни са и други отговори

 

Задача 33. - 6 точки

 

Събитие

Личност

Век

Възрожденски духовник от Котел, който прави първия препис на Паисиевата история

Софроний Врачански

XIX

Първият български монарх след Освобождението

Княз Александър Батенберг

XIX

Създателят на фашизма в Италия

Бенито Мусолини

XX

 

Задача 34. - 3 точки

А) протекционизъм

Б) скрипторий

В) петиция

 

Задача 35. - 8 точки

А) хан/княз Борис I Михаил

Б) цар Фердинанд I

В) «Рибентроп-Молотов»

Г) Първа сватовна война

Възможни са и други отговори

 

Задача 36. - 4 точки

А) Учредяване на Българската екзархия

Б) Ферман за учредяване на Българската екзархия (28 февруари 1870 г.)

 

Задача 37.  - 4 точки

А) Областта Загоре, която получава хан Тервел през 705 г. от византийския император Юстиниан II за връщането му на престола

Б)

 

Задача 38. - 4 точки

А) Плоещ, 1877 г. (6 май)

Б) ген. Николай Столетов

 

Отговор на исторически въпрос - 35 точки

 

Как Българското царство било покорено от Византийската империя

в периода 968 -1018 г.?

 

35 точки се получават за пълен отговор, който включва:

  Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;

  Отговори на петте съпътстващи въпроси;

  Правилен подбор на основните факти;

  Анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения и верни факти;

  Висока езикова и правописна култура.

 

30 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по един от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

25 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

20точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по три от съпътстващите въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроси. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са допуснати фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения.Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

5 точки се получават, когато не са разработени съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологически грешки, липсват анализ и обобщение, показана е слаба езикова култура.

 

0 точки се получават, когато липсва отговор на историческия въпрос.