Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Май 2009г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО Н А ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

27 май 2009 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 38 задачи по история и цивилизация и задача за отговор на исторически въпрос. 38-те задачи са два вида:

 

·        задачи с избираем отговор;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 38. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие напишете верния отговор.

Задачата за отговор на исторически въпрос напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Българите разгромяват войските на Константин ІV Погонат в битката при:

А) Булгарофигон

Б) Траянови врата

В) Онгъла

Г) Ахелой

 

2. През 809 г. крепостта Средец е превзета и включена в пределите на българската държава от хан:

А) Крум

Б) Тервел

В) Омуртаг

Г) Маламир

 

3. За превземането на Константинопол цар Симеон търси съюз с:

А) маджарите

Б) персите

В) сърбите

Г) арабите

 

4. Най-оригиналният паметник на българската църковна архитектура през ІХ-Х в. е:

А) църквата „Четиридесет мъченици” в Търново

Б) дворцовата базилика в Плиска

В) Кръглата (Златната) църква в Преслав

Г) църквата „Св. Панталеймон” в Патлейна

 

5. Вътрешнополитическата криза в България обхваща времето от:

А) първата половина на VІІ в.

Б) първата четвърт на VІІІ в.

В) втората половина на VІІ в.

Г) третата четвърт на VІІІ в..

 

6. Св. Йоан Рилски полага началото на религиозно движение, известно като:

А) исихазъм

Б) манихейство

В) отшелничество

Г) павликянство

 

7. През 1040 г. срещу византийската власт избухва въстание, начело с:

А) Нестор

Б) Георги Войтех

В) Петър и Асен

Г) Петър Делян

 

8. Второто българско царство просъществува в периода:

А) 1040-1393 г.

Б) 1185-1396 г.

В) 1018-1396 г.

Г) 970-1396 г.

 

9. Водещите християнски центрове в Европа през Средновековието са:

А) Константинопол и Александрия

Б) Рим и Йерусалим

В) Сердика и Преслав

Г) Константинопол и Рим

 

10. България е първа политическа сила в Югоизточна Европа при управлението на царете:

А) Петър и Асен

Б) Калоян и Борил

В) Смилец и Теодор-Светослав

Г) Симеон и Йоан Асен ІІ

 

11. Кое от изброените събития се случва преди битката с латинските рицари край Одрин през 1205 г.?

А) коронацията на Ивайло за цар в Търново

Б) управлението на цар Борил

В) коронацията на Калоян от кардинал Лъв

Г) обсадата на Солун от цар Калоян

 

12. В битката край Велбъжд през 1330 г. загива:

А) цар Михаил ІІІ Шишман

Б) цар Михаил ІІ Асен

В) цар Константин-Тих Асен

Г) цар Йоан Шишман

 

13. Кое твърдение НЕ е вярно?

През първите векове на османска власт българският народ се съхранява благодарение на:

А) запазената от султаните православна църква

Б) привилигированото положение, което имат християните в Османската империя

В) съхранените традиции и народните обичаи

Г) консерватизма на българското семейство

 

14. Покоряването на Търновското царство се осъществява при османския владетел:

А) Мурад І

Б) Сюлейман І

В) Мехмед ІІ

Г) Баязид І

 

15. Кое характеризира османската военно-ленна система?

А) частната собственост върху земята на спахиите

Б) пълната собственост върху земята на селяните

В) частната сабственост върху земята в градовете

Г) условната собственост върху земята на спахиите

 

16. Кое е общото, което свързва годините 1824, 1835, 1840 и 1846?

А) движението за независима църква

Б) хайдушкото движение

В) антиосманските въстания

Г) движението за новобългарска просвета

 

17. Сборникът с църковни поучения, издаден през 1806 г. от Софроний Врачански, е известен като:

А) „Житие и страдание грешного Софрония”

Б) „Молитвеник”

В) „Неделник”

Г) „Псалтир”

 

18. В коя от посочените книги от Възраждането е поместено изображение на български герб?

А) „Гражданско позорище” на Софроний Врачански

Б) „Абагар” на Филип Станиславович

В) „Нареда на работниците за освобождение на България” на Васил Левски

Г) „Стематография” на Христофор Жефарович

 

19. Посочете имената на двама от ръководителите на Българската екзархия:

А) Йоаким и Евтимий

Б) Антим и Йосиф

В) Стефан и Кирил

Г) Василий и Георги

 

20. Идеологията на Добродетелната дружина е израз на:

А) политически либерализъм

Б) политически консерватизъм

В) утопичен социализъм

Г) революционен демократизъм

 

21. Ако изследваме връзката причина-следствие, подредете в същата зависимост Априлското въстание(1), Източния въпрос(2), Източната криза(3), Руско-турската освободителна война(4):

А) 1, 2, 3, 4

Б) 3, 4, 2, 1

В) 2, 3, 1, 4

Г) 4, 3, 2, 1

 

22. Основната задача на Учредителното събрание е:

А) избор на държавен глава

Б) избор на министри и депутати

В) изработване и приемане на канституция

Г) изработване и приемане на Органически устав на Източна Румелия

 

23. С кой факт от новата българска история е свързан терминът „режим на пълномощията”?

А) суспендиране на Търновската конституция

Б) Временно руско управление 1878-1879 г.

В) управление на Консервативната партия 1879-1881 г.

Г) управление на либералите 1884-1886 г.

 

24. Кое от изброените събития се случва по време на управлението на Стефан Стамболов (1887-1894 г.)?

А) откриване на железопътната линия Русе-Варна

Б) откриване на университет в София

В) управление на княз Александър Батенберг

Г) Съединение на Княжество България с Източна Румелия

 

25. Цар Фердинад абдикира в полза на своя син през:

А) 1918 г.

Б) 1919 г.

В) 1920 г.

Г) 1917 г.

 

26. Българската армия извоюва решителна победа край Сливница по време на:

А) Междусъюзническата война

Б) Балканската война

В) Сръбско-българската война

Г) Първата световна война

 

27. Формата на държавно управление, с която се заменя монархията в Германия след Първата световна война, е:

А) република

Б) националсоциализъм

В) военна диктатура

Г) фашизъм

 

28. Втората световна война завършва на:

А) 9 май 1945 г.

Б) 20 май 1945 г.

В) 30 юни 1945 г.

Г) 2 септември 1945 г.

 

29. В кои държави между двете световни войни е изградена тоталитарна система?

А) Германия, Италия, Франция

Б) Русия, Швеция, Китай

В) Русия, Италия, Германия

Г) Япония, Испания, Австрия

 

30. Кое НЕ е характерно за фашистка Италия?

А) непримирим антисемитизъм

Б) нетърпимост към левите сили

В) еднопартийно управление

Г) издигане само на един неоспорим лидер

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете в хронологическа последователност три събития от българската история в периода VІІ-ІХ в.

 

32. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете имената на трима участници в Априлското въстание от 1876 г.

 

33. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори посочете историческата личност и определете века, свързани с посочените събития/факти:

А) Възрожденски духовник от Котел, който прави първия препис на Паисиевата история

Б) Първият български монарх след Освобождението

В) Създателят на фашизма в Италия

 

34. Срещу съответната буква в свитъка за свободни отговори запишете подходящия термин/понятие (скрипторий, екзарх, петиция, ревизия, протекционизъм, епархия), които съответстват на посочените определения:

А) Икономическа политика на подкрепа на родното производство от външна конкуренция чрез забрани за внос, високи вносни мита и др.

Б) Манастирско, дворцово, митрополитско или други средище или помещение, където е преписвана, създавана и размножавана църковната и светска книжнина

В) Групова молба, общо искане в писмена форма до официалната власт или висше началство

 

35. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание:

А) християнизация

Б) абдикация

В) пакт

Г) световна война

 

36. Анализирайте дадения писмен източник и отговорете на следните въпроси:

А) С кое историческо събитие е свързан документът?

Б) Посочете пълното название на документа и го датирайте (ден, месец, година)

 

„[... ] Чл.1. Ще се образува една особена духовна юрисдикция под името Българска екзархия...

Чл.2. Най-издигнатият по степен от митрополитите от тая юрисдикция ще носи титлата «Екзарх» и той ще има каноническото председателство на Българския синод...

Чл.10. Духовната юрисдикция на Българската екзархия обема: Русенската, Силистренската, Шуменската, Търновската, Софийската, Врачанската, Ловчанската, видинската, Нишката, пиротската, Кюстендилската, Самоковската, Велешката, варненската епархия... [... ] ”

 

37. Анализирайте представената на историческата карта информация и изпълнете следните задачи:

А) запишете териториалните промени и обяснете как са придобити

Б) начертайте следната линия на времето и върху нея отбележете годините на три събития, свързани с управлението на хан Аспарух и хан Тервел.

 

38. Разгледайте изображението и отговорете на следните въпроси:

А) Къде и кога е станало историческото събитие?

Б) Кой руски генерал е главнокомандващ на Българското опълчение?

 

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Как Българското царство било покорено от Византийската империя

в периода 968-1018 г.?

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

 

1. Какво довело до упадък България по време на управлението на цар Петър и цар Борис ІІ?

2. Кои били комитопулите и какви победи постигнали срещу Византия ?

3. Какви военни действия водил цар Самуил до 1014 г.?

4. Как цар Гаврил Радомир и цар Иван Владислав отстоявали българската независимост?

5. Посочете причините за падането на България под византийска власт?