Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Май 2009г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

19 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Задача от 1 до 30.

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

Б

1

3.

В

1

4.

Г

1

5.

В

1

6.

Г

1

7.

Г

1

8.

В

1

9.

Г

1

10.

А

1

11.

В

1

12.

А

1

13.

Б

1

14.

Б

1

15.

В

1

16.

Б

1

17.

Б

1

18.

А

1

19.

В

1

20.

В

1

21.

А

1

22.

В

1

23.

А

1

24.

Б

1

25.

В

1

26.

Г

1

27.

Г

1

28.

А

1

29.

Б

1

30.

Г

1

 

Задача 31. - 3 точки

А) Кресненско-Разложко въстание

Б) Илинденско-Преображенско въстание

В) Балканска война

Възможни са и други отговори

 

Задача 32.  - 3 точки

А) Георги Бенковски

Б) Панайот Волов

В) Тодор Каблешков

Възможни са и други отговори

 

Задача 33. - 6 точки

 

Събитие

Личност

Век

Установяване на българите в Онгъла

Хан Аспарух

VII

Подписване на Ньойския мирен договор

Александър Стамболийски

XX

Победителят в Испанската гражданска война

Франсиско Франко

XX

 

Задача 34. - 3 точки

А) капище

Б) инфлация

В) деколонизация

 

Задача 35. - 8 точки

А) Бенито Мусолини

Б) Германия присъединява Чехословакия (1938 г.)

В) Хатихумаюн (1856 г.)

Г) национализация на частните предприятия в България (1947 г.)

Възможни са и други отговори

 

Задача 36. - 4 точки

А) Черноризец Храбър («За буквите»)

Б) Създаването на славянската азбука

 

Задача 37.  - 4 точки

А) Първа световна война

Б) Румъния, Сърбия, Гърция

Възможни са и други отговори

 

Задача 38.  - 4 точки

А) Атентатът в църквата „Св. Неделя"

Б) 16 април 1925 г.

 

Отговор на исторически въпрос - 35 точки

 

Как се осъществява Съединението на Княжество България с Източна Румелия?

 

35 точки се получават за пълен отговор, който включва:

  Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;

  Отговори на петте съпътстващи въпроси;

  Правилен подбор на основните факти;

  Анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения и верни факти;

  Висока езикова и правописна култура.

 

30 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните   факти,   но   са   допуснати   незначителни   пропуски   в   аргументацията   и обобщенията по един от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

25   точки   се   получават,   когато   са   разчетени   и   изяснени   ключовите   понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните   факти,   но   са   допуснати   незначителни   пропуски   в   аргументацията   и обобщенията по два от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

20точки   се   получават,    когато   са    разчетени    и    изяснени    ключовите   понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните   факти,   но   са   допуснати   незначителни   пропуски   в   аргументацията   и обобщенията по три от съпътстващите въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроси. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са допуснати фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения.Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

5 точки се получават, когато не са разработени съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологически грешки, липсват анализ и обобщение, показана е слаба езикова култура.

 

0 точки се получават, когато липсва отговор на историческия въпрос.