Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

2 септември 2008 г. - Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Задача от 1 до 10.

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

Б

1

3.

А

1

4.

Б

1

5.

Г

1

6.

Б

1

7.

Г

1

8.

Б

1

9.

Б

1

10.

Б

1

 

Задача 11.  - 8 точки

 

Събитие

Година

Първи план за освобождение на Г. С. Раковски

1858 г.

Четите на Стефан Караджа и Хаджи Димитър

1868 г.

Създаване на БРЦК в Букурещ

1869 г.

Априлско въстание

1876 г.

Възможни са и други отговори

 

Задача 12. - 4 точки

А) Асен I

Б) Калоян

В) Иван Асен II

Г) Иван Александър

Възможни са и други отговори

 

Задача 13. - 4 точки

А) VII в.

Б) IX в.

В) XII в.

Г) XX в.

 

Задача 14. - 4 точки

А) хан Тервел

Б) Д-р Петър Берон

В) Стефан Стамболов

Г) Михаил Горбачов

 

Задача 15. - 4 точки

А) базилика

Б)кавхан

В) хегемония

Г) плебисцит

 

Задача 16. - 8 точки

А) Систематизиран кодекс на ислямски принципи и норми, които регламентират всички страни от живота на мюсюлманите

Б) Форма на държавно управление, при която върховната власт принадлежи на едно лице

В) Обединение на доброволни начала за постигане на общи цели между две или повече държави; съюз, съглашение на политически партии

Г) Преустройство, преобразувание, нововъведение

 

Задача 17. - 8 точки

А) Антим I

Б) Руско-турска война 1877-1878 г.

В) Болшевишката революция в Русия 1917 г.

Г) Сталин

Възможни са и други отговори

 

Задача 18. - 2 точки

А) княжество

Б) Източна Румелия

 

Задача 19.  - 5 точки

 

Название на документа

„Кървавото писмоТодор Каблешков

(Автор)

Дата

20 април 1876 г.

 

Задача 20.  - 3 точки

Османско нашествие на Балканите (XIV в.)

Допустими са и други отговори

 

ВТОРА ЧАСТ - 40 точки

 

Отговор на исторически въпрос:

Как българите постигат своята църковна независимост през Възраждането?

 

Обем до 3 страници

 

40 точки се получават за пълен отговор, който включва:

Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;

Отговори на петте съпътстващи въпроси;

Правилен подбор на основните факти;

Анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения и верни факти;

Висока езикова и правописна култура.

 

35 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на 5-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по един от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

30 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на 5-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

25 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на 5-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати   пропуски   в  аргументацията   и   обобщенията   по три   от  съпътстващите  въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

20 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, но подборът на основните факти е непълен и са допуснати пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроси. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са   допуснати   фактологически   грешки   и   са   изложени   само   отделни   аргументи,   липсват обобщения. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсват отговори на повече от един от съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологически грешки, нарушена е хронологическата последователност в изложението, липсва анализ и обобщение. Показана е слаба езикова култура.

 

5 точки се получават, когато не са разработени повечето от съпътстващите въпроси, допуснати са  груби  фактологични  грешки, липсват анализ  и  обобщение,  показана  е слаба  езикова култура.

 

0 точки се получават, когато историческият въпрос не е разработен.