Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Юни 2008г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - 5 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Задача от1 до 10.

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

В

1

2.

Б

1

3.

В

1

4.

В

1

5.

Г

1

6.

В

1

7.

Б

1

8.

В

1

9.

А

1

10.

В

1

 

Задача 11. - 8 точки

 

Събитие

Година

Битката при Онгъла

680 г.

Победата при Върбишкия проход

811 г.

Битката при Версиникия

813 г.

Сражението при р. Ахелой

917 г.

Допустими са и други отговори

 

Задача 12.  - 4 точки

А) Александър Стамболийски

Б) Александър Цанков

В) Андрей Ляпчев

Г) Кимон Георгиев

Допустими са и други отговори

 

Задача 13. - 4 точки

А) IX в.

Б) XIX в.

В) XX в.

Г) XXI в.

 

Задача 14. - 4 точки

А) патриарх Евтимий

Б) Васил Левски

В) цар Фердинанд

Г) Владимир Илич Ленин

 

Задача 15. - 4 точки

А)диоцез

Б) еволюция

В) регент

Г) Източен въпрос

 

Задача 16. - 8 точки

А) Писмено или устно споразумение за прекратяване на военни действия

Б) Форма на държавно управление, при която върховната власт принадлежи

на едно лице

В) Военноадминистративна единица в средновековна България през 1Х-Х1 в., начело на която стои комит, назначаван от владетеля

Г) Смяна на управлението на държавата по насилствен път

 

Задача 17.  - 8 точки

А) Учението на поп Богомил

Б) Санстефански мирен договор, 3 март 1878 г.

В) Охридска книжовна школа

Г) Изграждане на колхози/ТКЗС

Допустими са и други отговори

 

Задача 18.  - 2 точки

А) Българска екзархия

Б) екзарх

 

Задача 19. - 5 точки

 

Название на документа

Прокламация (Манифест) до българския народ на княз Александър I Батенберг

Дата

8 септември 1885 г.

(ден, месец,година)

 

 

Задача 20.  - 3 точки

Могъщество на България при управлението на цар Симеон (893-927)

Допустими са и други варианти, покриващи съдържанието и историческия период

 

ВТОРА ЧАСТ - 40 точки

 

Отговор на исторически въпрос:

 

Защо определяме Георги Раковски като основоположник на националната революция?

 

Обем до 3 страници

 

40 точки се получават за пълен отговор, който включва:

Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;

Отговори на петте съпътстващи въпроси;

Правилен подбор на основните факти;

Анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения и верни факти;

Висока езикова и правописна култура.

 

35 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на 5-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по един от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

30 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на 5-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

25 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на 5-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати пропуски в аргументацията и обобщенията по три от съпътстващите въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

20 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, но подборът на основните факти е непълен и са допуснати пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроса. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са допуснати фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсват отговори на повече от един от съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологически грешки, нарушена е хронологическата последователност в изложението, липсва анализ и обобщение. Показана е слаба езикова култура.

 

5 точки се получават, когато не са разработени повечето от съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологични грешки, липсват анализ и обобщение, показана е слаба езикова култура.

 

0 точки се получават, когато историческият въпрос не е разработен.