Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Юни 2008г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - 3 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Задача от 1 до 10.

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

В

1

2.

А

1

3.

В

1

4.

В

1

5.

Б

1

6.

А

1

7.

Б

1

8.

В

1

9.

Б

1

10.

В

1

 

Задача 11.  - 8 точки

 

Събитие

Година

Издаване на „Рибен буквар"

1824 г.

Първо взаимно училище в Габрово

1835 г.

Открито е девическото училище в Плевен

1840 г.

Найден Геров открива класно училище в Пловдив

1850 г.

Допустими са и други отговори

 

Задача 12. - 4 точки

А) Христо Татарчев

Б) Дамян Груев

В) Гоце Делчев

Г) Яне Сандански

Допустими са и други отговори

 

Задача 13. - 4 точки

А) Х в.

Б) XX в.

В) XIX в.

Г) XX в.

 

Задача 14. - 4 точки

А) княз Борис I

Б) Паисий Хилендарски

В) Александър (Алеко) Богориди

Г) Уинстън Чърчил

 

Задача 15. - 4 точки

А)тимар

Б) монархия

В) автономия

Г) пацифизъм

 

Задача 16. - 8 точки

А) Самостоятелност на православна църква

Б) Доброволен или принудителен отказ от владетелски права и престол

В) Допитване до народа по важен държавен или обществен въпрос чрез гласуване

Г) Голяма държава, която обединява различни народи и територии под върховенството на един владетел

 

Задача 17. - 8 точки

А) Първо взаимно училище в Габрово, 1835 г.

Б) Гражданската война в Испания, 1936-1939 г.

В) Управление на принц Кирил, Богдан Филов и ген. Никола Михов след смъртта на цар Борис III през 1943 г.

Г) Издигането на Берлинската стена

Допустими са и други отговори

 

Задача 18. - 2 точки

А) боляри (боили)

Б) комитата

 

Задача 19. - 5 точки

 

Название на документа

Берлински договор

Дата

1 (13) юли 1878 г.

(ден, месец, година)

 

Задача 20. - 3 точки

Българската държава при управлението на хан Крум (803-814)

Допустими са и други варианти, покриващи съдържанието и историческия период

 

ВТОРА ЧАСТ - 40 точки

Отговор на исторически въпрос:

 

Създаване и начално развитие на Княжество България (1878-1879)

 

Обем до 3 страници

 

40 точки се получават за пълен отговор, който включва:

Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;

Отговори на шестте съпътстващи въпроси;

Правилен подбор на основните факти;

Анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения и верни факти;

Висока езикова и правописна култура.

 

35 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на б-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по един от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

30 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на б-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

25 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на б-те съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати   пропуски   в  аргументацията   и   обобщенията   по  три   от  съпътстващите   въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

20 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, но подборът на основните факти е непълен и са допуснати пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроса. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са   допуснати   фактологически   грешки   и   са   изложени   само   отделни   аргументи,   липсват обобщения. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсват отговори на повече от един от съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологически грешки, нарушена е хронологическата последователност в изложението, липсва анализ и обобщение. Показана е слаба езикова култура.

 

5 точки се получават, когато не са разработени повечето от съпътстващите въпроси, допуснати са  груби  фактологични  грешки, липсват анализ  и  обобщение,  показана  е слаба  езикова култура.

 

0 точки се получават, когато историческият въпрос не е разработен.