Phone Support- 070018908История и цивилизация - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

ПЪРВА ЧАСТ

 

Компонент А

 

Задача от 1 до 30.

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

Б

1

3.

В

1

4.

В

1

5.

А

1

6.

Б

1

7.

Г

1

8.

А

1

9.

Г

1

10.

Б

1

11.

В

1

12.

В

1

13.

Б

1

14.

В

1

15.

В

1

16.

В

1

17.

Б

1

18.

Б

1

19.

Г

1

20.

В

1

21.

А

1

22.

Б

1

23.

Б

1

24.

В

1

25.

Б

1

26.

Б

1

27.

Б

1

28.

А

1

29.

В

1

30.

В

1

 

Компонент Б

 

Задача 31 - 3 точки

А) Формиране на Първата българска легия

Б) Свикване на Общо събрание на БРКЦ в Букурещ

В) Априлско въстание

Допустими са и други отговори

 

Задача 32. - 3 точки

А) Александър Стамболийски

Б) Александър Цанков

В) Андрей Ляпчев

Допустими са и други отговори

 

Задача 33. - 6 точки

 

Събитие/факт

Личност

Век

А) покръстване на българите

хан/княз Борис I Михаил

IX

Б) последният патриарх на Българската църква през Средновековието, защитник на Търново при обсадата от османците

патриарх Евтимий

XIV

В) политически деец, с чието име се свърза с „перестройката” в СССР

Михаил Горбачов

XX

 

Задача 34. - 3 точки

 

тимар

А) Условна форма на поземлено владение в Османската империя, давано срещу изпълнение на военни задължения

регент

Б) Човек, изпълняващ временно владетелските правомощия поради непълнолетие, временна невъзможност да управлява или при абдикация на владетеля

кавхан

В) Висша прабългарска административна и военна титла, втора по ранг след тази на хана

 

Задача 35. - 8 точки

А) Изграждане на Берлинската стена

Б) Търновска книжовна школа

В) Априлско въстание 1876 година

Г) Богомилство

Допустими са и други отговори

 

Задача 36. - 4 точки

А) Конституция на Княжество България, (Търновска конституция)

Б) Законодателната

 

Задача 37. - 4 точки

А) Бруса, Одрин

Б)

 

Задача 38. - 4точки

А) У. Чърчил, Ф. Рузвелт и Й. Сталин

Б) Втората световна война (възможни са и варианти: Ялтенската конференция, Антихитлеристката коалиция и др.)

 

ВТОРА ЧАСТ - 35точки

Отговор на исторически въпрос:

 

Как българите постигат своята църковна независимост през Възраждането?

Обем до 3 страници

 

35 точки се получават за пълен отговор, който включва:

         Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;

         Отговори на петте съпътстващи въпроси;

         Правилен подбор на основните факти;

         Анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения и верни факти;

         Висока езикова и правописна култура.

 

30 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по един от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

25 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

20 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по три от съпътстващите въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато са разчетени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на петте съпътстващи въпроса, направен е верен подбор на основните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроси. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са допуснати фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения.Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

5 точки се получават, когато не са разработени съпътстващите въпроси, допуснати са груби фактологически грешки, липсват анализ и обобщение, показана е слаба езикова култура.

 

0 точки се получават, когато липсва отговор на историческия въпрос