Phone Support- 070018908Матура по руски език - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

РУСКИ ЕЗИК

 

2 септември 2008 г. - Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

В

1

2.

В

1

3.

А

1

4.

А

1

5.

Б

1

6.

В

1

7.

Б

1

8.

А

1

9.

А

1

10.

Б

1

11.

Б

1

12.

В

1

13.

Г

1

14.

Г

1

15.

Б

1

16.

В

1

17.

Б

1

18.

А

1

19.

А

1

20.

Г

1

21.

Б

1

22.

Г

1

23.

В

1

24.

А

1

25.

Б

1

26.

Б

1

27.

А

1

28.

Г

1

29.

Б

1

30.

В

1

31.

В

1

32.

Б

1

33.

А

1

34.

Б

1

35.

В

1

36.

Б

1

37.

В

1

38.

А

1

39.

В

1

40.

А

1

41.

В

1

42.

Г

1

43.

В

1

44.

Б

1

45.

А

1

46.

Г

1

47.

А

1

48.

Г

1

49.

В

1

50.

Г

1

51.

тебе

2

52.

тебя

2

53.

тебя

2

54.

тобой

2

55.

меня/нас

2

56.

приехал

2

57.

ходили

2

58.

пришло

2

59.

привел

2

60.

сбегаю

2

 

Критерии за оценяване на въпросите от 51. до 60. вкл.:

 

         за правилно подбрана и граматически вярно употребена дума 2т.;

         за правилно подбрана, но граматически неправилно употребена дума - 1т.;

         за грешно подбрана и граматически неправилно употребена дума - 0 т.

 

Критерии за оценяване на създадения текст

Брой точки

1.      Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2.      Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3.      Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4.      Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5.      Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, конто не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.

30