Phone Support- 070018908Матура по руски език - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК - 8 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 1

Ключ с верните отговори

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

В

1

2.

А

1

3.

А

1

4.

Б

1

5.

В

1

6.

В

1

7.

Б

1

8.

Б

1

9.

А

1

10.

Б

1

11.

А

1

12.

Б

1

13.

В

1

14.

Б

1

15.

В

1

16.

В

1

17.

Б

1

18.

В

1

19.

А

1

20.

В

1

21.

В

1

22.

А

1

23.

В

1

24.

А

1

25.

В

1

26.

Б

1

27.

В

1

28.

А

1

29.

А

1

30.

А

1

31.

Г

1

32.

Б

1

33.

Г

1

34.

В

1

35.

Б

1

36.

В

1

37.

Б

1

38.

В

1

39.

Г

1

40.

Б

1

41.

А

1

42.

В

1

43.

Б

1

44.

В

1

45.

А

1

46.

В

1

47.

Б

1

48.

Г

1

49.

Б

1

50.

Г

1

51.

гепарда

2

52.

человеку

2

53.

клетке

2

54.

леопарда

2

55.

собаки

2

56.

ними

2

57.

ее

2

58.

он

2

59.

нем

2

60.

их

2

 

Критерии за оценяване на въпросите от 51. до 60. вкл.:

         за правилно подбрана и граматически вярно употребена дума -2т.;

         за правилно подбрана, но граматически неправилно употребена дума - 1т.;

         за грешно подбрана и граматически неправилно употребена дума - 0 т.

 

Критерии за оценяване на създадения текст

Брой точки

1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението: от 0 до 7 точки.

2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.

30