Phone Support- 070018908Матура по руски език - Юни 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

РУСКИ ЕЗИК - 3 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

Ключ с верните отговори

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

Г

1

3.

В

1

4.

Б

1

5.

А

1

6.

В

1

7.

А

1

8.

Б

1

9.

А

1

10.

В

1

11.

Г

1

12.

В

1

13.

Б

1

14.

А

1

15.

В

1

16.

В

1

17.

А

1

18.

А

1

19.

В

1

20.

А

1

21.

Б

1

22.

В

1

23.

Б

1

24.

Г

1

25.

В

1

26.

Г

1

27.

В

1

28.

В

1

29.

А

1

30.

Г

1

31.

В

1

32.

Б

1

33.

В

1

34.

А

1

35.

Б

1

36.

В

1

37.

Б

1

38.

Б

1

39.

Г

1

40.

А

1

41.

В

1

42.

Б

1

43.

Г

1

44.

Б

1

45.

В

1

46.

Б

1

47.

А

1

48.

В

1

49.

А

1

50.

В

1

51.

отметила

2

52.

города

2

53.

студентов

2

54.

праздника

2

55.

затем

2

56.

серебряные

2

57.

интеллигентная

2

58.

дружеском

2

59.

звëздную

2

60.

мужскую

2

 

Критерии за оценяване на въпросите от 51. до 60. вкл.:

         за правилно подбрана и граматически вярно употребена дума -2т.;

         за правилно подбрана, но граматически неправилно употребена дума - 1т.;

         за грешно подбрана и граматически неправилно употребена дума - 0 т.

 

Критерии за оценяване на създадения текст

Брой точки

1.      Съответствие със зададената тема и логическа последователност а изложението: от 0 до 7 точки.

2.      Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки.

3.      Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки.

4.      Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки.

5.      Правопис (не се санкционират пунктуационни и правописни грешки, конто не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки.

30