Phone Support- 070018908Пробна матура по руски език - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

Ключ към задачите от темата за зрелостен изпит по руски език.

 

1-б; 2-г; 3-г; 4-б; 5-в; 6-а; 7-в; 8 -а; 9-а; 10-в; 11-а; 12-б; 13-а; 14-в; 15-г; 16-г; 17-а; 18-г; 19-в; 20-г; 21-а; 22-в; 23-б; 24-а; 25-в; 26-в; 27-а; 28-в; 29-б; 30-г; 31 - старожил; 32 - особняк; 33 - конка; 34 - ностальгия; 35 - узор; 36-в; 37-б; 38-б; 39-г; 40-в. 41-г; 42-е; 43-д; 44-а; 45-в; 46 - пришел; 47 - заняться; 48 - помогать; 49 -начнешь; 50 - поставлю; 51 - вас; 52 - вашу; 53 - любых; 54 - каждый; 55 -ними; 56-а; 57- г; 58- б; 59- г; 60- б.

 

Критерии за оценяване на писмения текст;

 

Създаване на текст - макс. 30т.

 

Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението - 0 - 7т.

Спазване на зададения обем и формат - 0 - Зт.

Спазване на граматическите норми и правила - 0 - 9т.

Правилна и точна употреба на лексиката - 0 - 9т.

Правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, конто не пречат на разбирането) - 0 - 2т.