Phone Support- 070018908Руски език - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

Ключ към задачите от темата за зрелостен изпит.

 

I.    Слушане с разбиране.

 

Текст №1                                Текст №4

1(в);2(г)                               9(в); 10(б); 11(б); 12(а)

 

Текст № 2                               Текст №5

3(б); 4(г); 5(а)                      13(б); 14(б); 15(а); 16(б); 17(в); 18(в); 19(г); 20(6)

 

Текст № 3

I. 6 (в) II. 7(г); 8(в)

 

II. Четене с разбиране.

 

Текст №1:I. 1 (в); 2(б) II. 3(г)

 

Текст №2: 4(б); 5(в); 6(в); 7(г); 8(в); 9(г); 10(б); 11(б).

 

Текст №3:I. 12.(б); 13.(в).

II. 14 (г); 15(а); 16(б); 17(а); 18(в); 19(г); 20(в).

 

III. Бзикови задачи.

 

А. 1(е); 2(а); 3(б); 4(г); 5(д); 6(ж).

 

Б. 7(в); 8(6); 9(в); 10(в).

 

В. 11(принес); 12(куплю); 13(придет); 14(жила);15 (помогу).

 

Г. 16(его); 17(мне); 18(ней); 19(ему); 20(меня).