Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Май 2009 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

28 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Г

1

2.

Б

1

3.

Б

1

4.

Б

1

5.

Б

1

6.

В

1

7.

Б

1

8.

Г

1

9.

Г

1

10.

В

1

11.

Б

1

12.

Б

1

13.

Б

1

14.

А

1

15.

Г

1

16.

Г

1

17.

А

1

18.

В

1

19.

В

1

20.

В

1

21.

г

1

22.

Б

1

23.

Б

1

24.

А

1

25.

Б

1

26.

Г

1

27.

Б

1

28.

В

1

29.

В

1

30.

А

1

31. Индия - 2 точки

 

32. субурбанизация - 1 точки

 

33. природни ресурси - 2 точки

 

34. Балканбас - 2 точки

 

35. Кюстендил - 2 точки

 

36. Румъния -1 точка

 

37. Практическа задача по география на света -10 точки

 

1.  Адриатическо море                               6. Хърватин

2.  Бгейско море                                           7. Босна и Херцеговина

3.  Мраморно море                                      8. Черна гора

4.  Черно море                                               9. Албания

5.  Словения                                                  10. Гърция

 

38. Практическа задача по география на България -15 точки

1.  Стара планина

2.  Средна гора

3.  Витоша

4.  Осоговска планина

5.  Беласица

6.  Рила

7.  Пирин

8.  Родопи

9.  Сакар

10. Странджа

11. Видин

12. Плевен

13. Русе

14. Силистра

15. Добрич

 

Писмена разработка върху география на България - 35 точки

 

Характеристика на Северозападен регион

 

А/ Географско положение, граници и големина - 5 точки

 

Б/ Характеристика и оценка на природните условия и ресурси: - 75 точки

         релеф

         полезни изкопаеми

         климат

         води

         почви

         растителност и животински свят

 

В/ Население и селищна мрежа - 75 точки