Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Май 2009 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

19 май 2009 г.

 

ВАРИАНТ № 1 Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

А

1

2.

Б

1

3.

Г

1

4.

В

1

5.

Г

1

6.

А

1

7.

Б

1

8.

В

1

9.

Б

1

10.

Б

1

11.

Б

1

12.

А

1

13.

Г

1

14.

Б

1

15.

Г

1

16.

А

1

17.

Б

1

18.

Б

1

19.

В

1

20.

Г

1

21.

В

1

22.

В

1

23.

А

1

24.

А

1

25.

Г

1

26.

Г

1

27.

В

1

28.

А

1

29.

В

1

30.

Б

1

 

31. Австралийски съюз (Австралия) - 2 точки

 

32. интензивно земеделие - 1 точки

 

33. Република Южна Африка (Южноафриканска република) - 2 точки

 

34. Македония - 2 точки

 

35. Югозападен регион - 2 точки

 

36. Видин -1 точка

 

37. Практическа задача по география на света -10 точки

 

1.  Република Корея (Южна Корея)                    6. Саудитска Арабия

2.  Афганистан                                                            7. Виетнам

3.  Индия                                                                       8. Китай

4.  Япония                                                                     9. Турция

5.  Казахстан                                                               10. Русия

 

38. Практическа задача по география на България -15 точки

1.    София

2.    Мездра

3.    Плевен

4.    Горна Оряховица

5.    Русе

6.    Шумен

7.    Варна

8.    Бургас

9.    Карнобат

10. Свиленград

11. Стара Загора

12. Кърджали

13. Карлово

14. Пловдив

15. Кюстендил

 

Писмена разработка върху география на България - 35 точки

 

Рила

 

А/ Географско положение, граници и морфохидрографски особености на дяловете - 7 точки

 

Б/ Природни условия и ресурси: - 22 точки

         Релеф

         Климат

         Води

         Почви, растителност и животински свят

 

В/ Стопанска усвоеност и геоекологични проблеми - б точки