Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Септември 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

2 септември 2008 г. - Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

В

1

3.

А

1

4.

А

1

5.

В

1

6.

В

1

7.

Б

1

8.

В

1

9.

В

1

10.

А

1

11.

Б

1

12.

В

1

13.

А

1

14.

Б

1

15.

Г

1

16.

Б

1

17.

В

1

18.

Б

1

19.

Б

1

20.

В

1

21.

Б

1

22.

А

1

23.

А

1

24.

Б

1

25.

Б

1

26.

Г

1

27.

В

1

28.

Б

1

 

29. Северноамерикански - 1 точка

30. Северозападен -1 точка

 

31. Практическа задача по география на света.

 

1. Норвегия

6. Нидерландия

2. Швеция

7. Германия

3. Финландия

8. Белгия

4. Великобритания

9. Франция

5. Дания

10. Испания

 

32. Практическа задача по география на България.

 

Всеки верен отговор от втората практическа задача се оценява с 1 точка за наименованието на реката. Максимален брой -15 т.

1.   Лом

2.     Огоста

3.     Искър

4.     Вит

5.     Осъм

6.     Янтра

7.     Русенски Лом

8.     Провадийска

9.     Камчия

10.Струма

11. Тунджа

12. Марица

13. Въча

14. Арда

15. Велека

 

I. География на растениевъдството в света - 24 т.

 

1.  Същност, значение, особености и фактори за развитие - 4 т.

2.  Отраслова и териториална структура - 20 т.

 

II. Обща географска характеристика на Българското черноморско крайбрежие - 21 т.

 

1.  Географско положение, граници и морфохидрографски особености - 4,5 т.

2.  Природногеографска характеристика - 15 т.

3.  Стопанска усвоеност - 1,5 т.