Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

2 септември 2008 г. - Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

А

1

2.

Г

1

3.

Г

1

4.

А

1

5.

Г

1

6.

Б

1

7.

Г

1

8.

Г

1

9.

Б

1

10.

В

1

11.

Б

1

12.

В

1

13.

А

1

14.

В

1

15.

Б

1

16.

Б

1

17.

А

1

18.

Б

1

19.

В

1

20.

Г

1

21.

В

1

22.

Г

1

23.

А

1

24.

Б

1

25.

А

1

26.

Г

1

27.

Б

1

28.

А

1

 

29. Япония - 1 точка

 

30. Югозападен регион - 1 точка

 

31. Практическа задача по география на света.

1.    Канада                                 6. САЩ

2.    Индия                                  7. Испания

3.    Бразилия                            8. Япония

4.    Австралийски съюз        9. Република Южна Африка

5.    Китай                                   10. Мексико

 

32.       Практическа задача по география на България.

1.     Витоша

2.     Стара планина

3.     Рила

4.     Пирин

5.     Странджа

6.     Янтра

7.     Камчия

8.     Тунджа

9.     Струма

10.Арда

11. Плевен

12. Силистра

13. Добрич

14. Ямбол

15. Пловдив

 

1. География на света

 

Обща географска характеристика на Русия — 20 точки

 

А) Географско положение, граници и големина - 2 точки

 

Б) Природни условия и ресурси - 3 точки

         релеф -1 точка

         полезни изкопаеми -1 точка

•    климат, води, почви и растителност - 1 точка

 

В) Население и селища - 4 точки

         брой, гъстота и разпределение -1 точка

         движение на населението -1 точка

         структура на населението -1 точка

         урбанизация и селища -1 точка

 

Г) Стопанство -11 точки

         обща характеристика -1 точка

         първичен сектор - 2 точки

         вторичен сектор - 6 точки

         третичен сектор - 2 точки

 

2. География на България

 

Климатични области в България - 25 точки

 

А) Умереноконтинентална климатична област- 5 точки

         обхват - 1 точка

         фактори за формиране -1 точка

         характеристика на климатичните елементи -1 точка

         неблагоприятни климатични елементи - 1 точка

         стопанско значение - 1 точка

 

Б) Преходноконтителна климатична област- 5 точки

         обхват - 1 точка

         фактори за формиране -1 точка

         характеристика на климатичните елементи -1 точка

         неблагоприятни климатични елементи - 1 точка

         стопанско значение - 1 точка

 

В) Континентално-средиземноморска климатична област - 5 точки

         обхват - 1 точка

         фактори за формиране -1 точка

         характеристика на климатичните елементи -1 точка

         неблагоприятни климатични елементи - 1 точка

         стопанско значение - 1 точка

 

Г) Черноморска климатична област- 5 точки

         обхват - 1 точка

         фактори за формиране -1 точка

         характеристика на климатичните елементи -1 точка

         неблагоприятни климатични елементи - 1 точка

         стопанско значение - 1 точка

 

Д) Планинска климатична област- 5 точки

         обхват - 1 точка

         фактори за формиране -1 точка

         характеристика на климатичните елементи -1 точка

         неблагоприятни климатични елементи - 1 точка

         стопанско значение - 1 точка