Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 6 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

Ключ с верните отговори

 

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

А

1

2.

Б

1

3.

В

1

4.

Г

1

5.

А

1

6.

Б

1

7.

А

1

8.

А

1

9.

В

1

10.

В

1

11.

Б

1

12.

В

1

13.

Б

1

14.

В

1

15.

А

1

16.

А

1

17.

Г

1

18.

А

1

19.

Г

1

20.

В

1

21.

В

1

22.

в

1

23.

г

1

24.

Б

1

25.

А

1

26.

Б

1

27.

Б

1

28.

А

1

 

29. Русия - 1 точка

 

30. Бургас - 1 точка

 

31.   Практическа задача по география на света.

1.    Словения                                     6. Турция

2.    Хърватска                                    7. Гърция

3.    Босна и Херцеговина               8. Македония

4.    Сърбия                                          9. Албания

5.    Румъния                                       10. Черна гора

 

32.   Практическа задача по география на България.

1.     река Огоста

2.     рекаВъча

3.     рекаВелека

4.     река Вит

5.     река Росица

6.     ез. Сребърна

7.     Варненското езеро

8.     Бургаското езеро

9.     Шабленското езеро

10.Поморийското езеро

11.яз. Искър

12.яз. Студен кладенец

13. яз. Батак

14. яз. Копринка

15. яз. Ивайловград

 

1. География на света

 

Характеристика на естественото и механично движение на населението в света — 20 точки

 

А) Естествено движение на населението в света - 12 точки

         същност -1 точка

         демографски показатели за естествено движение (раждаемост, смъртност, естествен прираст) - 9 точки

         типове възпроизводство - 2 точки

 

Б) Механично движение - 5 точки

         същност на миграциите - 1 точка

         видове миграции -1 точка

         причини за миграциите - 1 точка

         механичен прираст - 1 точка

         основни миграционни потоци в света -1 точка

 

В) Оценка на демографската ситуация и на миграциите в света - 3 точки

         последици от демографския взрив, демографската криза и миграциите на населението в света - 2 точки

         начини за преодоляване на негативните демографски тенденции в естественото и механично движение на населението в света -1 точка

 

2. География на България

 

Обща характеристика на туризма в България — 25 точки

 

А) Същност, особености и значение - 3 точки

 

Б) Фактори и ресурси за развитие и териториално разположение -14 точки

         географско положение -1 точка

         природни фактори - 4 точки

         социално-икономически фактори - 4 точки

         туристически ресурси (природни,антропогенни)- 5 точки

 

В) Видове туризъм - 6 точки

         международен туризъм - 3 точки

         вътрешен туризъм - 3 точки

 

Г) Проблеми и тенденции - 2 точки

 

Поради специфика на електронната обработка на картосхемата към 32 задача е допустимо посочването и на други близки географски обекти.