Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Юни 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 3 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Г

1

2.

А

1

3.

В

1

4.

В

1

5.

г

1

6.

г

1

7.

в

1

8.

А

1

9.

В

1

10.

А

1

11.

Г

1

12.

Б

1

13.

Б

1

14.

А

1

15.

Г

1

16.

В

1

17.

В

1

18.

Б

1

19.

Г

1

20.

В

1

21.

Б

1

22.

В

1

23.

Б

1

24.

В

1

25.

Б

1

26.

Б

1

27.

В

1

28.

Б

1

 

29.     Капитали (пари) - 1 точка

 

30.     Югозападен регион - 1 точка

 

31.   Практическа задача по география на света.

1.         Испания                             6. Русия

2.         Франция                            7. Румъния

3.    Германия                           8. Сърбия (Сърбия и Черна гора)

4.         Великобритания               9. Гърция

5.         Полша                               10. Италия

 

32.   Практическа задача по география на България.

1.           Перник

2.           Благоевград

3.     Пловдив

4.           Кърджали

5.           Стара Загора

6.           Ямбол

7.           Бургас

8.           Добрич

9.           Шумен

10.   Силистра

11.    Търговище

12.    Велико Търново

13.    Ловеч

14.    Враца

15.    Видин

 

1. География на света

 

Обща географска характеристика на Германия — 20 точки

 

А) Географско положение, граници и големина - 2 точки

 

Б) Природни условия и ресурси - 3 точки

         релеф -1 точка

         полезни изкопаеми -1 точка

         климат, води, почви и растителност - 1 точка

 

В) Население и селища - 4 точки

         брой, гъстота и разпределение -1 точка

         движение на населението - 1 точка

         структура на населението -1 точка

         урбанизация и селища -1 точка

 

Г) Стопанство -11 точки

         обща характеристика -1 точка

         първичен сектор - 2 точки

         вторичен сектор - 6 точки

         третичен сектор - 2 точки

 

2. География на България

 

Природногеографска характеристика на Югозападен регион — 25 точки

 

А) Географско положение, големина и граници - 5 точки

 

Б) Характеристика и оценка на природните условия и ресурси - 17 точки

         релеф - 3 точки

         полезни изкопаеми - 3 точки

         климат - 3 точки

         води - 3 точки

         почви - 3 точки

•      растителност и животински свят - 2 точки

 

В) Геоекологични проблеми - 3 точки