Phone Support- 070018908География и икономика - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ

 

Ключ с верните отговори

 

Въпрос №

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

Б

1

3.

А

1

4.

В

1

5.

Г

1

6.

А

1

7.

Г

1

8.

В

1

9.

Б

1

10.

А

1

11.

А

1

12.

Б

1

13.

В

1

14.

В

1

15.

Г

1

16.

Б

1

17.

А

1

18.

Г

1

19.

В

1

20.

Г

1

21.

г

1

22.

Б

1

23.

Б

1

24.

Г

1

25.

В

1

26.

Б

1

27.

Г

1

28.

А

1

29.

Г

1

30.

Г

1

 

31. Русия - 2 точки

 

32. Капитали - 2 точки

 

33. Бразилия - 1 точка

 

34. Старопланинска област - 2 точки

 

35. Русе - 2 точки

 

36. Атлантически океан -1 точка

 

37.  Практическа задача по география на света.

6.  Франция                           11. Гърция

7.  Белгия                               12. Португалия

8.  Нидерландия                   13. Австрия

9.  Ирландия                          14. Швеция

10. Дания                               15. Финландия

 

38.  Практическа задача по география на България.

 

Грешни наименования:                                                 Верни отговори:

1.     р. Янтра                                                                        р. Вит

2.     р. Вит                                                                            р. Янтра

3.     р. Места                                                                       р. Струма

4.     р. Струма                                                                     р. Места

5.     р. Камчия                                                                    р. Ропотамо

6.     р. Ропотамо                                                                р. Камчия

7.     Кулата -Солун                                                           Калотина - Димитровград

8.     Калотина -Димитровград                                      Кулата - Солун

9.     Гюешево-Куманово                                                 Капитан Андреево

10.Хасково                                                                       Кърджали

11.Кърджали                                                                    Хасково

12. Габрово                                                                       Ловеч

13. Ловеч                                                                           Габрово

14. Разград                                                                        Търговище

15. Търговище                                                                  Разград

 

География на България

 

Повърхностни води на България

 

А) Значение - 5 точки

 

Б) Фактори за формиране и особености - 10 точки

 

В) Реки - 9 точки

         отточни области

         главен вододел

         режим

 

Г) Езера - 6 точки

         генетични особености

         географско разпространение

 

Д) Опазване на повърхностните води и проблеми - 5 точки