Phone Support- 070018908Матура по биология - Май 2009 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

29.05.2009 г.

Вариант № 1

 

ОТГОВОРИ

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

А

21.

А

2.

Г

22.

В

3.

А

23.

Г

4.

В

24.

А

5.

А

25.

А

6.

В

26.

В

7.

А

27.

А

8.

А

28.

В

9.

А

29.

А

10.

А

30.

Б

11.

В

31.

В

12.

Г

32.

А

13.

Б

33.

В

14.

Г

34.

В

15.

Б

35.

В

16.

Б

 

 

17.

В

 

 

18.

А

 

 

19.

Г

 

 

20.

В

 

 

 

Всеки верен отговор х 1 т.

Максимален брой точки от част първа: 35

 

ЧАСТ ВТОРА

 

36.

1,3, 5

(Последователността може и да е различна)

3 х 1 т. = 3 т.

3 точки

37.

А) Да

Б) Не

В) Да

Г) Да

 

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

38.

А) Да

Б) Да

В) Не

Г) Да

 

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

39.

А) Не

Б) Да

В) Да

Г) Не

 

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

40.

А) 4

Б) 3

В) 1

Г) 2

 

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

41.

2,3,5

(Последователността може и да е различна)

3 х 1 т. = 3 т. 3 точки

42.

4

3 точки

43.

1 - митохондрии

2 - хлоропласти

3 - хлоропласти

4 - митохондрии

4 х 2 т. = 8 т.

8 точки

44.

2 - дробене

4 - органогенеза

2 х 2 т. = 4 т.

4 точки

45.

А) Не

Б) Да

В) Не

Г) Да

 

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

46.

А) Да

Б) Да

В) Не

Г) Да

 

2 х 2 т. = 4 т.

4 точки

47.

2,3,4,5

(Последователността може и да е различна)

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

48.

А-1

Б-4

 

2 х 2 т. = 4 т.

4 точки

49.

А) Да

Б) Не

В) Да

Г) Да

 

4 х 1 т. = 4 т.

4 точки

50.

А) транслация

Б) 1 - цитоплазмата

2 - е необходима

3 - анаболитен

4 - рибозомите

5 - белтъци

6-иРНК

А) 2 т.

Б) 6 х 1 т. = 6 т.

 

8 точки

Максимален брой точки от част втора: 65

Общ максимален брой точки от теста: 100