Phone Support- 070018908Матура по биология - Май 2009 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОТГОВОРИ

ЧАСТ ПЪРВА

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

Г

21.

Б

2.

Г

22.

А

3.

Б

23.

В

4.

А

24.

Б

5.

Б

25.

В

6.

В

26.

В

7.

В

27.

А

8.

А

28.

Б

9.

Г

29.

В

10.

В

30.

В

11.

Б

31.

Г

12.

Б

32.

Б

13.

Б

33.

В

14.

А

34.

А

15.

А

35.

Г

16.

Б

 

 

17.

В

 

 

18.

Г

 

 

19.

Г

 

 

20.

А

 

 

 

 

Всеки верен отговор х 1 т.       35 х 1 т. = 35 точки

Максимален брой точки от част първа: 35

ЧАСТ ВТОРА

 

36.

4 ->  2 -> 1 -> 3    или

 

4x1= 4 т.

4 точки

 

4,2,1,3

37.

1,2,6

3x1 = Зт.

3 точки

 

(Последователността може и да е различна)

38.

А) Да

4x1 = 4 т.

 

4 точки

 

Б) Не

 

В) Да

 

Г) Да

39.

1 - РНК (или нуклеинова киселина, НК)

2 - белтъци

2 х 2 = 4 т.

4 точки

40.

А) фотосинтетично фосфорилиране Б) митохондриите

В) във всички клетки

Г) две

4 х 1 = 4 т.

 

4 точки

41.

1,5,6

(Последователността може и да е различна)

3 х 1 = 3 т.

3 точки

42.

А) Да Б) Не В) Да Г) Да

4 х 1 = 4 т.

4 точки

43.

А)2 Б)1 В) 4 Г)3

4 х 2 = 4 т.

8 точки

44.

гаструлация

4 точки

45.

А) Да Б) Да В) Да Г) Да

4 х 1 = 4 т.

4 точки

46.

Аb,   аb

2 х 1 = 2 т.

2 точки

47.

1

5 точки

48.

Б

5 точки

49.

А) транслация Б) цитоплазма В) цитоплазма Г)АУГ

Д) белтък

5 х 1 = 5 т.

 

5 точки

50.

А) митоза

Б)

1 - профаза

2 - метафаза

3 - анафаза

4 - телофаза (цитокинеза; делене на клетъчното тяло)

А) 2 т.

Б) 4 х 1 = 4 т.

 

6 точки

Максимален брой точки от част втора: 65

Общ максимален брой точки от теста: 100