Phone Support- 070018908Матура по биология - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2 септември 2008 г. - Вариант 2

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Въпроси с избираем отговор

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

А

21.

А

2.

Г

22.

А

3.

Б

23.

А

4.

Б

24.

Г

5.

В

25.

Б

6.

В

26.

Б

7.

В

27.

Г

8.

Б

28.

Г

9.

А

29.

В

10.

Г

30.

А

11.

Б

31.

В

12.

Г

32.

Б

13.

А

33.

В

14.

Б

34.

Г

15.

Г

35.

В

16.

В

 

 

17.

Б

 

 

18.

Г

 

 

19.

Б

 

 

20.

Б

 

 

Всеки верен отговор по 1 т.

35 х 1 т. = 35 т.

Максимален брой точки от част първа: 35.

Въпроси със свободен отговор

 

Задача

Отговори

Точки

36

2,3,4,6

(Последователността може и да е различна.)

4 х 1 т. = 4 т.

Макс.: 4 точки

37

А) 2, 3, 5

Б) 1,4, 6

(Последователността може и да е различна.)

6x1 т.

Макс.: 6 точки

38

А) 2, 5, 6

Б) 1,3, 4

(Последователността може и да е различна.)

6x1 т.

Макс.: 6 точки

39

1.   Т

2.   А

3.   Ц

4.   Г

4x1 т.

Макс.: 4 точки

40

1. кисела

2. (около) 8

З.да

4. температура

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

41

А - 4  Б - 2   В - 1   Г - 3

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

42

1,2,4,7

(Последователността може и да е различна

При посочване на повече от 4 отговора, задачата се оценява с 0 точки)

4x1 т.

Макс.: 4 точки

43

1,2,4

(Последователността може и да е различна. При посочване на повече от 3 отговора, задачата се оценява с 0 точки.)

3x1 т.

Макс.: 3 точки

44

1,5,6

(Последователността може и да е различна. При посочване на повече от 3 отговора, задачата се оценява с 0 точки.)

3x1 т.

Макс.: 3 точки

45

А) анафаза

Б) 2, 3, 5

(Последователността може и да е различна.)

1т.

3x1 т.

Макс.: 4 точки

46.

А) 1 -репликация

2 - транскрипция

3 - транслация

Б)1-Да

2 -Да

3-Не

3x1 т.

 

 

3x1 т.

 

Макс.: 6 точки

47

АУГ

ЦУА

6 х 1 т.

Макс.: 6 точки

48

1-ААВВ

2-ААbb

3-ааВВ

4-ааbb

4 х 1=4 т.

 

Макс.: 4 точки

49

3,2,1,4

 

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

50

Да

Пример: кит, делфин и др.

1т.

За верен пример:

2 т.

Макс.: 3 точки