Phone Support- 070018908Матура по биология - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

7 юни 2008 г.

Ключ с верните отговори

ЧАСТ ПЪРВА

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

А

21.

В

2.

Б

22.

В

3.

Б

23.

А

4.

В

24.

Г

5.

В

25.

В

6.

А

26.

Г

7.

Г

27.

Г

8.

Г

28.

Б

9.

Г

29.

А

10.

В

30.

Г

11.

А

31.

Г

12.

Б

32.

А

13.

Б

33.

А

14.

Б

34.

Г

15.

Г

35.

А

16.

Б

 

 

17.

Б

 

 

18.

Г

 

 

19.

В

 

 

20.

А

 

 

Всеки верен отговор х 1 т. 35х1т = 35т.

Максимален общ брой точки от първа част = 35

 

ЧАСТ ВТОРА

 

Задача №

Отговори

Точки

36

А. 1 – азотна база

2 – пентоза (въглехидрат; монозахарид)

Б. нуклеинови киселини (АТФ, НАДФ … )

В. полинуклеотидни

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

37

А) Да

Б) Да

В) Не

Г) Да

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

38

А аминокиселини

Б – не

В – белтък (белтъчно съединение)

3 т.

Макс.: 3 точки

39

Ц–А–А– Т –Г– Т

6 х 1 т.

Макс.: 6 точки

40

1, 4, 5, 7

(Последователността може и да е различна)

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

41

Клетъчна мембрана

1. двоен фосфолипиден слой

2. хидрофилни части на фосфолипидите

3. хидрофобни части на фосфолипидите

4. белтък (белтъчна молекула)

5 х 1 т.

Макс.: 5 точки

42

1. синтез на белтъци

2. вътреклетъчно смилане

3. съхраняване на наследствеността

4. транспортна (защитна, рецепторна …)

5. синтез на АТФ (снабдяване с енергия)

5 х 1 т.

Макс.: 5 точки

43

1 – транскрипция (презаписване на генетичната

информация, синтез на РНК)

2 – транслация (превеждане на генетичната

информация, синтез на белтък)

3 – белтък

3 х 1 т.

Макс.: 3 точки

44

А) сперматозоиди

Б) тестиси

В) 4

Г) се извършва

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

45

А) хетерополимер (хетеробиополимер)

Обосновка:

Изграден е от различни мономери.

Б) нуклеинови киселини; белтъци

3 х 1 т.

Макс.: 3 точки

46

1, 3, 6, 7

(Последователността може и да е различна)

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

47

А) зародишен период (дробене на зиготата)

Б) да

В) зигота

3 х 1 т.

Макс.: 3 точки

48

А) Кросинговър (кросовър; процес на

прекръстосване и размяна на хомоложни участъци).

Б) профаза І (І-во мейотично делене)

2 т.

1 т.

Макс.: 3 точки

49

Разнообразие в поколението; нови комбинации от

наследствени признаци …

За всеки верен пример по 2 т.

3 т.

За всеки верен

пример х 2 т. = 4 т.

Макс.: 7 точки

50

При кръстосване на родители чисти линии, в F1

(първото хибридно поколение) се получава

еднообразие (всички индивиди са еднакви);

Закон за еднообразието в F1

Да.

Родителите са хомозиготни (дихомозиготни).

За пълна и точна

формулировка: 4т.

1 т.

За вярна

обосновка: 2 т.

Макс.: 7 точки