Phone Support- 070018908Биология - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ОТГОВОРИ

 

ЧАСТ ПЪРВА

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

б

21.

в

2.

б

22.

в

3.

в

23.

б

4.

б

24.

б

5.

в

25.

а

6.

а

26.

г

7.

б

27.

г

8.

г

28.

а

9.

а

29.

б

10.

г

30.

г

11.

б

31.

в

12.

б

32.

в

13.

в

33.

г

14.

а

34.

б

15.

в

35.

в

16.

в

 

 

17.

г

 

 

18.

в

 

 

19.

в

 

 

20.

г

 

 

 

 

ЧАСТ ВТОРА

36.

Продуценти: 2, 7, 8 Консументи: 1, 3, 5, 6 Редуценти: 4

37.

1 - б, д, е 2-а, в 3-г

38.

ДНК-6 рРНК-4 иРНК-4 гликоген - 1 скорбяла - 1 белтък - 2

39.

4 кодона

40.

23%

41.

8, 3, 2, 4 (последователността може и да е различна)

42.

Едномембранни органели: 1, 2, 4 Дву мембранни органели: 5, 6

Немембранни органели: 3

43.

Репликация -3/4/4 Транскрипция -3/4/2

44.

Анаболитни процеси -2,3,6 Катаболитни процеси - 1, 4, 5

45.

Светлозависима фаза — 2,4,6 Тъмнинна фаза - 3, 5, 7

46.

главичка (ядро)

шийка

междинна (свързваща, средна) част опашка (камшиче)

Наследственото вещество е в главичката.

47.

АВС, АвС, аВС, авС

48.

А. Оплождане: 1, 4 Б. Дробене: 3 В. Гаструлация: 2 Г. Органогенеза: 5

49.

Да.

При денатурация не се разкъсват пептидните връзки.

Пептидните връки подържат първичната структура.

50.

Не.

Мускулните клетки са телесни клетки.

Делфинът е бозайник и се размножава полово - чрез полови клетки.