Phone Support- 070018908Матура по БЕЛ - Май 2009 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

17 май 2009 г.

ВАРИАНТ № 1

Ключ с верните отговори

Въпроси с изборен отговор

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

Б

1

2.

В

1

3.

Г

1

4.

В

1

5.

Г

1

6.

А

1

7.

В

1

8.

А

1

9.

Г

1

10.

Г

1

11.

А

1

12.

Г

1

13.

Б

1

14.

А

1

15.

А

1

16.

Б

1

17.

Б

1

18.

Б

1

19.

А

1

20.

Г

1

21.

В

1

22.

Б

1

23.

Б

1

24.

Б

1

25.

В

1

26.

А

1

27.

Б

1

28.

А

1

29.

Б

1

30.

А

1

31.

Б

1

32.

А

1

33.

Г

1

 

 

Въпроси със свободен отговор

 

Въпрос

Верни отговори

Брой точки

34. А)

Примерни теми на всяка от смислово обособените части:

1. Общи сведения за бойното изкуство карате

2. Създаване и развитие на карате

3. Техниката при карате

Зт.

34. Б)

Текст

4т.

35.

А) разположили

Б) в част от пейзажа

В) преди това

Г) регулират

4т.

36.

А) почитатели, победители

Б) чиито, кого, кого

В) младият, новият

Г) напрегната, по-спокойна, информирали

10т.

37.

Изобретателят на телефона по образование не е нито физик * нито електроинженер. Започва работа като помощник-учител по музика и реторика * а по-късно работи с хора * страдащи от дефекти в говора и с увреден слух. Той пожелава да им помогне * като конструира уред * с който би могъл да демонстрира на глухите артикулацията на говора.

5т.

38.

А)

1. сложно изречение

2. текст

Б)

1. термометър

2. ъгъл

4т.

39.

А) „Шибил"

Б) „ Железният светилник"

В) „ Последна радост"

Г) „Тютюн"

4т.

40.

А) сравнение

Б) метонимия

В) епитет

Зт.

41.

Текст

З0т.