Phone Support- 070018908Матура по БЕЛ - Септември 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

Задача

Отговори

Точки

1.

А

1т.

2.

Б

1т.

3.

А

1т.

4.

Б

1т.

5.

Г

1т.

6.

В

1т.

7.

А

1т.

8.

Г

1т.

9.

В

1т.

10.

А

1т.

11.

В

1т.

12.

Г

1т.

13.

Г

1т.

14.

Г

1т.

15.

Б

1т.

16.

В

1т.

17.

Г

1т.

18.

В

1т.

19.

В

1т.

20.

Г

1т.

21.

Г

1т.

22.

А

1т.

23.

Г

1т.

24.

Б

1т.

25.

Б

1т.

26.

В

1т.

27.

Г

1т.

28.

Г

1т.

29.

Б

1т.

30.

Г

1т.

31.

А

1т.

32.

Б

1т.

33.

В

1т.

34. А)

Примерни теми на всяка от смислово обособените части: 1.  Значението на солта 2.  Добиването на солта в нашите земи през древността 3.  Музеят на солта на открито

Зт.

34. Б)

Текст

4т.

35.

А) приключат Б) архитекти В) реставрират Г) археолозите

4т.

36.

А) фонда, ръкописи, книжовници Б) всекиму, никой В) Северният, полярния, Канадския Г) известен, превели

10т.

37.

На   мястото*   където   се   смята*   че   е   расло маслиновото дърво* послужило за изработване на кръста* на който е разпнат Христос* днес се намира   православният   „Манастир   на   Светия кръст".

5т.

38.

А) 1. кошер 2. птица Б) 1. драма 2. стихотворение / елегия / ода / балада или др.

4т.

39.

А) „Хаджи Димитър" Б) „Скрити вопли" В) „Пловдив" Г) „Кочо"

4т.

40.

А) хипербола Б) символ В) сравнение

Зт.

41.

Текст

ЗОт.