Phone Support- 070018908БЕЛ - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА

ОТ ПРИМЕРНИЯ ИЗПИТЕН ВАРИАНТ ЗА Д З И ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.              в

2.      в

3.      в

4.      б

5.      в

6.      б

7.      б

8.      а) напр.

животно; лястовица; б) напр.

чиния; сребро

9.      в

10.     г

11.     в

12.     а

13.  а) готов; б) младите; в) различни; г) да се видят в чудо
14.6

 

15.     г

16.     в

17.  а) публикувания; б) когото; в) участници

18.     в
19.6
20. в
21.6
22. а
23.6
24.

Панагюрското златно съкровище* датирано към края на IVв. и началото на III в. преди новата ера* е намерено през 1949 г. на два километра южно от Панагюрище. То се състои от девет златни ритуални съда. От надпис върху фиала е установено* че съдовете са изработени в град Лампсакос* който се намирал на Дарданелите.

Украсата на ритоните изобразява митологични сцени* свързани с известни герои от древността. На един от ритоните е изобразен тържественият пир в чест на сватбата на Дионис с критската принцеса Ариадна* а други три изобразяват глава на амазонка.

Най-интересен е големият амфоровиден съд* чиито дръжки са оформени като борещи се помежду си кентаври* а двете отверстия за изливане на виното* намиращи се в основата на съда * са оформени като негърски глави.

25. а) напр.

/ част - Писмеността на прабългарите

II част - Създаване на глаголическата азбука

III       част — Възникване на кирилицата

б)...................................

26.6

27.     а

28.     г

29.     а) 1; б) 4; в) 2; г) З

30.     б

31.     г

32.     в

33.     г

34.     а

35.     а

36.     в

37.     а
38.6

 

39.     а) метафора; б) сравнение

40.     а